№ 37 (2014)

Зміст

Статті

ВАРЯЗЬКІ КНЯГИНІ ІНГІГЕРД І ГІТА ТА ІНШІ «НЕВИДИМІ» СКАНДИНАВКИ НА РУСІ PDF
В. В. Половинська
БОЯРСТВО КИЇВСЬКОЇ ЗЕМЛІ В ХІІІ–ХІV ст. PDF
Д. Г. Руднік
СОЦІАЛЬНА ЦІНА ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДПРИЄМНИЦЬКА БЛАГОДІЙНІСТЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. PDF
Т. С. Водотика
УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МОЛОДІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. PDF
О. С. Білявська
ОКСЕНТІЙ КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ — ПОСТАТЬ НА ТЛІ МЕДИЧНОЇ НАУКИ PDF
О. В. Малюта
ОФІЦІЙНА ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА У XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст. PDF
Юлія Валентинівна Хитровська
РОСІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ У КОНТЕКСТІ ВИБОРІВ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ (1906–1912): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД PDF
Ольга Володимирівна Мартинюк
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УСРР В УМОВАХ НЕДОРОДІВ І ГОЛОДУ 1928–1929 рр. PDF
Л. В. Гриневич
ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА БІЛЬШОВИКІВ НА ХАРКІВЩИНІ (1900 –1930-ті рр.) PDF
М. С. Вороніна
БОРОТЬБА МІЖ КИЇВСЬКИМ ТА ХАРКІВСЬКИМ ЦЕНТРАМИ В УКРАЇНСЬКІЙ АВТОКЕФАЛЬНІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х рр. PDF
Д. Р. Гайнетдінов
СПОГАДИ ПРЕДСТАВНИЦЬ ЖІНВІДДІЛІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ «ЖІНОЧОГО РОЗКРІПАЧЕННЯ» В УКРАЇНІ 1920-х рр. PDF
Ольга Володимирівна Лабур
ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ В ПРАЦЯХ ДОСЛІДНИКІВ PDF
Ж. І. Кулик
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КАК ФОРМА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В БЕЛАРУСИ (1938–1996) PDF
А. В. Курьянович
ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ КОРПУСУ ОХОРОНИ ПРИКОРДОННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА у 1924 –1939 рр. PDF
Л. В. Бортник
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. СПРОБА СИНТЕТИЧНОГО ПОГЛЯДУ PDF
Іван Казимірович Патриляк
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ PDF
Алла Олександрівна Лихолат
КИЇВСЬКА СТРАТЕГІЧНА ОБОРОННА ОПЕРАЦІЯ PDF
Шаміль Шахович Рамазанов, Людмила Русланівна Ігнатова

Рецензії

ҐРУНТОВНА ПРАЦЯ ПРО ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ PDF
Світлана Олександрівна Костилєва
ВЕЛИКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КАПІТАЛ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА НОВІ СОЦІАЛЬНІ ФЕНОМЕНИ PDF
В. В. Єрмоленко