ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ В ПРАЦЯХ ДОСЛІДНИКІВ

Автор(и)

 • Ж. І. Кулик

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90955

Ключові слова:

історіографія, Олена Теліга, Олег Жданович, література, періодика

Анотація

В статті зроблено огляд наукової літератури, присвяченої життю, діяльності і творчості поетеси Олени Теліги. Особлива увага надається роботам її друзів і знайомих.

Посилання

 1. ін.]. — 2. вид., доп. — Дрогобич : Відродження, 1996. — 284 с.
 2. Боднарук І. Між двома світами : вибрані статті про укр. письменників / Бодна рук І. — Донецьк : Український Культурологічний Центр, 1996. — 176 с.
 3. Бойко Ю. О. Теліга. Усе починається з любові / Ю. О. Бойко // Теліга Олена. Збірник / ред. О. Жданович. — Детройт [та ін.] : Видання Укр. Золотого хреста в ЗСА, 1977. — 473 с.
 4. Донцов Д. Дві літератури нашої доби / Донцов Д. — Торонто, Онтаріо : Гомін України, 1958. — 296 с.
 5. Донцов Д. Поетка вогненних меж: Олена Теліга / Донцов Д. — Торонто, 1953. — 96 с.
 6. Донцов Д. Портрет поетки / Д. Донцов // Альманах Гомону України, 1992. — 256 c.
 7. Енциклопедія українознавства: Словникова частина / Наукове товариство ім. Шевченка; Гол. ред. В. Кубійович. — [Paris; New York] : Молоде життя Том 8: Си — Т. — 1976. — 3164 с.
 8. Жданович О. На зов Києва (Олена Теліга) / Жданович О. — Винипег, Манітоба : Культура й освіта, 1947. — 83 с.
 9. Жданович О. Прапори духа. Життя і творчість О. Теліги / Жданович О. — Винипег, Манітоба : Сурма, 1947. — 188 с.
 10. Зорич Я. Крізь січні в теплі квітні (у 40-річчя смерти) / Я. Зорич // Жіночий світ. — Вінніпег : Організація Українок Канади ім. О. Басарабової, лютий 1982. — Ч. 2. — 29 с.
 11. Ільєва Г. О. Таємниці кохання: до проблем любовної поезії української еміграції / Ільєва Г. О. — Коломия : Вік, 1996. — 112 с.
 12. Ільницький М. Критики і критерії. Літературно-критична думка в Західній Україні 20–30-х рр. ХХ ст. / Ільницький М. — Львів : ВНТЛ, 1998. — 188 с.
 13. Климентова О. Творчість Олени Теліги та літературно-культурологічна ситуація «Празької школи»: монографія / Климентова О. В. — К. : ДУІКТ, 2009. — 166 с.
 14. Клиновий Ю. Моїм синам, моїм приятелям: статті й есеї / Клиновий Ю. — Едмонтон; Торонто : Об’єднання укр. письменників «Слово» в Канаді, 1981. — 308 с.
 15. Клиновий Ю. Поезія Олени Теліги / Ю. Клиновий // Наше життя. — Нью-Йорк, квітень 1978. — Ч. 4. — 37 с.
 16. Криворучко К. «Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив» (об’явлення поетки Олени Теліги / К. Криворучко // Українське Слово. — К., 5 червня 1997. — Ч. 22 (2867). — 16 с.
 17. Маланюк Є. Розповідь про Лену / Є. Маланюк // Сучасність. — Мюнхен, серпень 1968. — Ч. 8 (92). — 128 с.
 18. Матеріяли до історії літератури і громадської думки: листування з американських архівів 1857–1933 = Documents for the study of literature and of ideiological trends: Correspondence from American archives 1857–1933 / Ред. Струмінський Б. та ін. — Нью-Йорк, 1992. — 814 с.
 19. Миронець Н. Німецька поліція про націоналістичне підпілля / Н. Миронець // Українське слово. — К., 16 жовтня 1997. — Число 41 (2886). — 16 с.
 20. Миронець Н. Нові знахідки (до біографії Олени Теліги) / Н. Миронець // Українське слово. — К., 25 вересня 1997. — Число 38 (2883). — 16 с.
 21. Надтисянський П. Гестапівські розстріли заглушили голос Зову Києва / П. Надтисянський // Самостійна Україна. — 1985. — Ч. 1 (414). — 73 с.
 22. Самчук У. На білому коні. На коні вороному: спомини і враження: у двох частинах / Самчук У. — Острог; Луцьк : Національний ун-т «Острозька академія»; Твердиня, 2007. — 424 с.
 23. Синявська Н. Олена Теліга / Н. Синявська // Жіночий світ. — Вінніпег : Організація Українок Канади ім. О. Басарабової, березень 1950. — Ч. 3. — 33 с.
 24. Спеціальні галузі історичної науки: зб. на пошану Марка Якимовича Варшавчика / ред. Я. С. Калакура [та ін.]. — К. : [б.в.], 1999. — 211 с.
 25. Теліга О. Вибрані твори / Теліга О. — 2-ге вид., доповнене. — К. : Смолоскип, 2008. — 534 с.
 26. Теліга О. Листи. Спогади / Теліга О. — 2-е вид., випр. — К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 2004. — 400 с.
 27. Теліга О. О краю мій: Твори. Документи. Біографічний нарис / Теліга О. — 2-ге вид. випр. — К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 2006. — 496 с.
 28. Теліга О. Прапори духу / О. Теліга // Літаври. Тижневик літератури і мистецтва. — К., 4 листопада 1941 р. — Ч. 3. — 4 с.
 29. Теліга О. Чорна Площа / О. Теліга // Вісник. Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. — Львів, 1936. — 160 c.
 30. Теліга Олена. Збірник / ред. О. Жданович. — Детройт [та ін.] : Видання Укр. Золотого хреста в ЗСА, 1977. — 473 с.
 31. Шевчук Г. Без металевих слів і без зідхань даремних / Г. Шевчук // Арка. Місячник. Журнал літератури, мистецтва і критики, виходить у співпраці з видавничою комісією МУРу. — Рік видання І. — Липень 1947. — Число 1. — № 4. — 48 с.
 32. Штуль К. Поворот / Штуль К. — Париж, 1992. — 85 с.
 33. Штуль О. З ритмом життя / О. Штуль // Література і мистецтво. Додаток до газети «Українське Слово». — К., 29 жовтня 1941. — Ч. 2. — 2 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кулик, Ж. І. (2017). ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ В ПРАЦЯХ ДОСЛІДНИКІВ. Сторінки історії, (37). https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90955

Номер

Розділ

Статті