БОРОТЬБА МІЖ КИЇВСЬКИМ ТА ХАРКІВСЬКИМ ЦЕНТРАМИ В УКРАЇНСЬКІЙ АВТОКЕФАЛЬНІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х рр.

Автор(и)

 • Д. Р. Гайнетдінов

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90294

Ключові слова:

Українська автокефальна православна церква, Всеукраїнська православна церковна рада, Всеукраїнський собор

Анотація

Досліджується історія конфлікту всередині Української автокефальної православної церкви між оточенням митрополита Василя Липківського та третім складом Президії Всеукраїнської православної церковної ради.

Посилання

 1. Біланич І. Еволюція Української Православної Церкви в 1917–1942 роках: автономія чи автокефалія / Біланич І. — Львів : Астролябія. 2004. — 392 с.
 2. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви : В 4 т. / Власовський І. — Нью-Йорк; К., 1990. — Т. IV: ХХ ст. — Ч. 1. — 384 с.
 3. Записка делегації ІІ Всеукраїнського Православного Церковного Собору до представника Радвлади від 21 жовтня 1927 р. // З архівів ВУЧК — ГПУ — НКВД — КГБ. — К., 2005. — № 1/2 (24/25). — С. 101–102.
 4. Зінченко А. Визволитися вірою. Життя і діяння митрополита Василя Липківського / Зінченко А. — К. : Дніпро. — 1997. — 423 с.
 5. Ігнатуша О. М. ВПЦР як центральна ланка УАПЦ: досвід нетривалої еволюції (1921–1927 рр.) / О. М. Ігнатуша // Філософські обрії. — К., 2010. — № 23. — С. 229–244.
 6. Ігнатуша О. М. Українська Автокефальна Православна Церква (1917–1930) : дис. …канд. іст. наук / Ігнатуша Олександр Миколайович. — Харків, 1993. — 255 арк.
 7. Ігнатюк Д. Українська автокефальна церква і Союз визволення України / Ігнатюк Д. — Харків : ДВУ, 1930. — 112 с.
 8. Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР № 11/21 за час з 13 до 19 березня 1927 р. // З архівів ВУЧК — ГПУ — НКВД — КГБ. — К., 2005. — № 1/2 (24/25). — С. 107–108.
 9. Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР № 18/28 за час з 1 до 7 травня 1927 р. // З архівів ВУЧК — ГПУ — НКВД — КГБ. — К., 2005. — № 1/2 (24/25). — С. 115–116.
 10. Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР № 28/38 за час з 10 до 16 липня 1927 р. // З архівів ВУЧК — ГПУ — НКВД — КГБ. — К., 2005. — № 1/2 (24/25). — С. 135–137.
 11. Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР № 17/79 за час з 22 до 28 квітня 1928 р. // З архівів ВУЧК — ГПУ — НКВД — КГБ. — К., 2005. — № 1/2 (24/25). — С. 188–190.
 12. Киридон А. Втілення радянської моделі державно-церковних відносин в Україні / А. Киридон // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — № 13. — К. : Інститут історії України НАН України, 2005. — C. 274–294.
 13. Киридон А. М. Державно-церковні відносини в радянській Україні 1917–1930-х років: історіографічний дискурс / Киридон А. М. — Рівне : РІС КСУ, 2010. — 127 с.
 14. Липківський В. Історія Української Православної Церкви. — Розд. VII: Відродження Української Церкви : [Електронний ресурс] / Липківський В. — Режим доступу : http://hram.in.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=70&Itemid=43
 15. Преловська І. ВПЦР — організаційний осередок УАПЦ (1917–1921 рр.) / І. Преловська // Український церковно-визвольний рух і утворення Української автокефальної православної церкви: матеріали наук. конф. (Київ, 12 жовтня 1996 р.). — К. : Логос,
 16. — С. 29–48.
 17. Самойлович Ю. Церковь украинского социал-фашизма / Самойлович Ю. — М. : ГАИЗ, 1932. — 125 с.
 18. Самойлович Ю. Українська церква на послугах у національної контрреволюції / Ю. Самойлович // Революція й релігія. — К., 1930. — Кн. 2. — С. 198–302.
 19. Турченко Ф. Українська автокефальна / Ф. Турченко, О. Ігнатуша // Вітчизна. — 1989. — № 12. — С. 166–175.
 20. Хвиля А. Автокефалія / А. Хвиля // Пути антирелигиозной пропаганды. — К., 1935. — Вып. 2. — С. 26–31.

##submission.downloads##

Як цитувати

Гайнетдінов, Д. Р. (2017). БОРОТЬБА МІЖ КИЇВСЬКИМ ТА ХАРКІВСЬКИМ ЦЕНТРАМИ В УКРАЇНСЬКІЙ АВТОКЕФАЛЬНІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х рр. Сторінки історії, (37). https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90294

Номер

Розділ

Статті