БОРОТЬБА МІЖ КИЇВСЬКИМ ТА ХАРКІВСЬКИМ ЦЕНТРАМИ В УКРАЇНСЬКІЙ АВТОКЕФАЛЬНІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х рр.

Д. Р. Гайнетдінов

Анотація


Досліджується історія конфлікту всередині Української автокефальної православної церкви між оточенням митрополита Василя Липківського та третім складом Президії Всеукраїнської православної церковної ради.

Ключові слова


Українська автокефальна православна церква; Всеукраїнська православна церковна рада; Всеукраїнський собор

Повний текст:

PDF

Посилання


Біланич І. Еволюція Української Православної Церкви в 1917–1942 роках: автономія чи автокефалія / Біланич І. — Львів : Астролябія. 2004. — 392 с.

Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви : В 4 т. / Власовський І. — Нью-Йорк; К., 1990. — Т. IV: ХХ ст. — Ч. 1. — 384 с.

Записка делегації ІІ Всеукраїнського Православного Церковного Собору до представника Радвлади від 21 жовтня 1927 р. // З архівів ВУЧК — ГПУ — НКВД — КГБ. — К., 2005. — № 1/2 (24/25). — С. 101–102.

Зінченко А. Визволитися вірою. Життя і діяння митрополита Василя Липківського / Зінченко А. — К. : Дніпро. — 1997. — 423 с.

Ігнатуша О. М. ВПЦР як центральна ланка УАПЦ: досвід нетривалої еволюції (1921–1927 рр.) / О. М. Ігнатуша // Філософські обрії. — К., 2010. — № 23. — С. 229–244.

Ігнатуша О. М. Українська Автокефальна Православна Церква (1917–1930) : дис. …канд. іст. наук / Ігнатуша Олександр Миколайович. — Харків, 1993. — 255 арк.

Ігнатюк Д. Українська автокефальна церква і Союз визволення України / Ігнатюк Д. — Харків : ДВУ, 1930. — 112 с.

Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР № 11/21 за час з 13 до 19 березня 1927 р. // З архівів ВУЧК — ГПУ — НКВД — КГБ. — К., 2005. — № 1/2 (24/25). — С. 107–108.

Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР № 18/28 за час з 1 до 7 травня 1927 р. // З архівів ВУЧК — ГПУ — НКВД — КГБ. — К., 2005. — № 1/2 (24/25). — С. 115–116.

Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР № 28/38 за час з 10 до 16 липня 1927 р. // З архівів ВУЧК — ГПУ — НКВД — КГБ. — К., 2005. — № 1/2 (24/25). — С. 135–137.

Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР № 17/79 за час з 22 до 28 квітня 1928 р. // З архівів ВУЧК — ГПУ — НКВД — КГБ. — К., 2005. — № 1/2 (24/25). — С. 188–190.

Киридон А. Втілення радянської моделі державно-церковних відносин в Україні / А. Киридон // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — № 13. — К. : Інститут історії України НАН України, 2005. — C. 274–294.

Киридон А. М. Державно-церковні відносини в радянській Україні 1917–1930-х років: історіографічний дискурс / Киридон А. М. — Рівне : РІС КСУ, 2010. — 127 с.

Липківський В. Історія Української Православної Церкви. — Розд. VII: Відродження Української Церкви : [Електронний ресурс] / Липківський В. — Режим доступу : http://hram.in.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=70&Itemid=43

Преловська І. ВПЦР — організаційний осередок УАПЦ (1917–1921 рр.) / І. Преловська // Український церковно-визвольний рух і утворення Української автокефальної православної церкви: матеріали наук. конф. (Київ, 12 жовтня 1996 р.). — К. : Логос,

— С. 29–48.

Самойлович Ю. Церковь украинского социал-фашизма / Самойлович Ю. — М. : ГАИЗ, 1932. — 125 с.

Самойлович Ю. Українська церква на послугах у національної контрреволюції / Ю. Самойлович // Революція й релігія. — К., 1930. — Кн. 2. — С. 198–302.

Турченко Ф. Українська автокефальна / Ф. Турченко, О. Ігнатуша // Вітчизна. — 1989. — № 12. — С. 166–175.

Хвиля А. Автокефалія / А. Хвиля // Пути антирелигиозной пропаганды. — К., 1935. — Вып. 2. — С. 26–31.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90294

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.