ОФІЦІЙНА ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА У XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Автор(и)

  • Юлія Валентинівна Хитровська НТУУ "КПІ"

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90288

Ключові слова:

римо-католицька церква, царський уряд, Правобережна Україна, папська курія, Ватикан, революційні рухи

Анотація

Автор аналізує офіційне ставлення римо-католицького кліру Правобережжя до російського самодержавства у ХІХ — на початку ХХ ст., а також концентрує увагу читачів на його причинах.

Посилання

Зінченко А. Л. Церковне землеволодіння в політиці царизму на Правобережній Україні наприкінці XVIII — першій половині ХІХ ст. / Зінченко А. Л. — К. : Либідь, 1994. — 177 с.

Истомин К. Современное отношение римско-католической церкви к рабочему вопросу / К. Истомин // Вера и разум. — 1891. — № 22. — С. 568–594.

Крижанівський О. П. Історія церкви та релігійної думки в Україні: в 3-х кн. / О. П. Крижанівський, С. М. Плохій. — К. : Либідь, 1994. — Кн. 3. — 336 с.

Шейнман М. М. Ватикан и католицизм в к. ХІХ — нач. ХХ в. / Шейнман М. М. — М. : Изд. АН СССР, 1958. — 468 с.

Chrzanowski І. W obronie sponiewieranej czci metropolity Kaspra Cieciszowskiego / Chrzanowski І. — Lwow, 1936. — 7 s.

Loret M. Kościół katolicki w początku panowania Aleksandra I (1801–1815) / Loret M. — Warszawa, 1900. — 29 s.

Ziolek J. Patriotyczna postawa duchowieństwa w czasie powstania 1830–1831 roku / J. Ziolek // Duchowieństwo v powstanie listopadowe. — Roczniki Humanistyczne. — T. XXVIII. — Zeszyt 2. — 1980. — S. 79–103

Ks. Żywczyński M. Geneza i następstwa encykliki «Cum primum» z 9.06.1832 : Watykan i sprava polska w latach 1830–1837 / Ks. Żywczyński M. — Warszawa, 1935. — 293, [1] s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті