Редакційний штат

Голова редакційної колегії

Світлана Олександрівна Костилєва, Ukraine

Редакційна колегія

Людмила Володимирівна Гриневич, Інститут історії Національної академії наук України, Ukraine

Юрій Перга, НТУУ "КПІ", Ukraine

Світлана Олександрівна Костилєва, Ukraine

Людмила Русланівна Ігнатова, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Юлія Валентинівна Хитровська, НТУУ "КПІ", Ukraine