ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

 • Алла Олександрівна Лихолат НТУУ "КПІ", Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90959

Ключові слова:

інтелектуальна власність, інноваційна і науково-технічна діяльність, авторське право, патенти, інформація

Анотація

Аналізуються система функціонування інтелектуальної власності, проблеми охорони та законодавчого забезпечення її прав в Україні.

Посилання

 1. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку / В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн. — К. : Знання, 2008. — 687 с.
 2. Варфоломеева И. А. Интеллектуальная собственность в условиях инновационного развития / Варфоломеева И. А. — М. : Ось-89, 2006. — 144 с.
 3. Державний комітет статистики України : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http: // www.ukrstat. gov.ua
 4. Елисеев А. Н. Институциональный анализ интеллектуальной собственности / А. Н. Ели сеев, И. Е. Шульга. — М. : ИНФРА, 2005. — 192 с.
 5. Маліцький Б. Проблеми використання інтелектуального потенціалу та інтелектуальної власності в контексті побудови знаннєвого суспільства / Б. Маліцький, О. Попович // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2006. — № 3. — С. 38–44.
 6. Олійник О. С. Інтелектуальний капітал та інтелектуальна власність / О. С. Олійник // Теорії мікро-макроекономіки. — Вип. 18. — 2005. — С. 157–162.
 7. Потєхіна В. О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / Потєхіна В. О. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 414 с.
 8. Тульчинська С. О. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти: мон / Тульчинська С. О. — К. : НТУУ «КПІ», 2009. — 488 с.
 9. Україна у вимірі економіки знань / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця. — К. : Основа, 2006. — 592 c.
 10. Хмелевська О. Патентування винаходів в Україні / О. Хмелевська // Український тиждень. — № 37 (305). — 2013. — С. 12.
 11. Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю / Цибульов П. М., Чеботарьов В. П., Зінов В. Г., Cуїні Ю. — К. : К.І.С., 2005. — 448 с.
 12. Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2-х томах]. — Т. 2 / Чухно А. А. — К. : ДННУ АФУ, 2010. — 628 с.
 13. Яцків Я. Розвиток науки в Україні в контексті української національної ідеї / Я. Яцків, С. Бублик, Ю. Канигін // Універсум. — 2002. — № 7–8. — С. 16– 40.

##submission.downloads##

Як цитувати

Лихолат, А. О. (2017). ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Сторінки історії, (37). https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90959

Номер

Розділ

Статті