Про журнал

Фахове видання “Сторінки Історії” створено для публікації наукових розвідок, присвячених малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу. Розрахований на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, фахових науковців та усіх, хто цікавиться історією України.

Журнал підтримує політику відкритого доступу, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його/її установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора, обов’язково посилаючись на автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Періодичність:

Двічі на рік

ISSN (print):

№ 2307-5244

ISSN (online):
№ 2411-0647

Наукометричні бази:
DOAJ
CiteFactor
Web of Sciense ESCI
EBSCO
IndexCopernicus

Мова видання:

Українська, російська, англійська

Засновники:
Національний технічний університет України „КПІ”. Кафедра історії

Пошта журналу:
history.pages.kpi@gmail.com