Про журнал

До збірника увійшли наукові розвідки, присвячені малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу.

Головна мета видання: сприяння розвитку української історичної науки та впровадження її досягнень у навчальний процес з підготовки висококваліфікованих істориків.

Основні завдання:

– відображення результатів науково-дослідної, науково-практичної та експериментальної діяльності вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі історії;
– ознайомлення історичного співтовариства з результатами досліджень професорсько-викладацького складу кафедри історії ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського;
– апробація досліджень аспірантів і здобувачів;
– формування наукової складової університетського середовища та пропаганда основних досягнень університетської науки;
– надання «майданчика» для наукових дискусій, обміну думками з актуальних питань історичної науки;
– консолідація вузівського історичного співтовариства;
– обмін досвідом викладання історичних наук;
– впровадження в історичну науку міждисциплінарних і прикладних досліджень;
– поширення інноваційних та передових методів і методик викладання історії.

Журнал підтримує політику відкритого доступу, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його/її установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора, обов’язково посилаючись на автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Автори, що розміщують статті, дають згоду на право видання та розміщення статті на відповідних електронних ресурсах, згідно чинного законодавства.

Автори висловлюють особисту думку, яка не обов’язково збігається з поглядами членів редколегії, і несуть відповідальність за достовірність наведених фактів та відомостей.