ОКСЕНТІЙ КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ — ПОСТАТЬ НА ТЛІ МЕДИЧНОЇ НАУКИ

Автор(и)

 • О. В. Малюта

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90287

Ключові слова:

медична термінологія, історія медицини

Анотація

У науковій статті висвітлюється життєвий, науковий, медичний шлях відомого вченого-епідеміолога, академіка Всеукраїнської академії наук О. Корчака-Чепурківського.

Посилання

 1. дня рождения) / Е. Я. Белицкая // Советское здравоохранение. — 1982. — № 6. — М., 1982. — С. 66–68.
 2. Білокінь С. Масони і Україна / С. Білокінь // Пам’ятки України: історія та культура. — 2002. — № 2. — С. 181–207.
 3. Витяг із протоколу засідання Політбюро ЦККП(б)У про розширення Президії ВУАН та будівництво приміщень академічних інститутів (28 січня 1931 р., м. Харків) // Історія Національної академії наук України (1929–1933). Документи і матеріали / упоряд. Т. В. Вересовська [та ін.]. — К. : [б. в.], 1998. — С. 162–163.
 4. Витяг із протоколу засідання політбюро ЦККП(б)У про стан і роботу Всеукраїнської академії наук про її діяльність (20 квітня 1932 р., м. Харків) // Історія Національної академії наук України (1929–1933). Документи і матеріали / упоряд. Т. В. Вересовська [та ін.]. — К. : [б. в.], 1998. — С. 249.
 5. Витяг із протоколу засідання політбюро ЦККП(б)У про стан і роботу Всеукраїнської академії наук (22 вересня 1933 р., м. Харків) // Історія Національної академії наук України (1929–1933). Документи і матеріали / упоряд. Т. В. Вересовська [та ін.]. — К. : [б. в.], 1998. — С. 297–298.
 6. Відомості ВУАН Народному комісаріату освіти УСРР про розподіл наукових установ на цикли (8 квітня 1931 р.) // Історія Національної академії наук України (1929–1933). Документи і матеріали / упоряд. Т. В. Вересовська [та ін.]. — К. : [б. в.], 1998. — С. 165–169.
 7. Ганіткевич Я. Овксентій Корчак-Чепурківський — перший український вченийгігієніст, засновник національної вищої медичної школи і медичної науки / Я. Ганіткевич // Ганіткевич Я. Українські лікарі-вчені першої половини XX століття та їхні наукові
 8. школи / Ганіткевич Я. — Львів, 2002. — 544 с.
 9. Голяченко О. М. О. В. Корчак-Чепурківський — видатний епідеміолог і громадський лікар (до 150-річчя з дня народження) / О. М. Голяченко // Інфекційні хвороби. — 2008. — № 1. — С. 104–106.
 10. Державний архів м. Києва (далі — ДАК України), ф. 16, оп. 337, спр. 164, арк. 7.
 11. ДАК України, ф. 16, оп. 465, спр. 5608, арк. 17.
 12. ДАК України, ф. 16, оп. 465, спр. 6218, арк. 52.
 13. ДАК України, ф. 16, оп. 465, спр. 6219, арк. 25.
 14. ДАК України, ф. 18, оп. 1, спр. 782, 3 арк.
 15. ДАК України, ф. 18, оп. 2, спр. 137, 12 арк.
 16. ДАК України, ф. 153, оп. 8, спр. 8, 48 арк.
 17. Завальнюк О. М. Холодний Петро Іванович / О. М. Завальнюк // Завальнюк О. М. Історія Кам’янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918–1921 рр.) / Завальнюк О. М. — Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. — 632 с.
 18. Звідомлення про діяльність Національної академії наук за 1921 р. // Історія Академії наук України 1918–1923: Документи і матеріали / Відп. ред. П. Сохань. — К. : Наукова думка, 1993. — С. 295–313.
 19. Звідомлення Всеукраїнської академії наук за 1923 р. // Історія Академії наук України 1918–1923: Документи і матеріали / Відп. ред. П. Сохань. — К. : Наукова думка, 1993. — С. 356–381.
 20. Звіт природничо-технічного відділу ВУАН [1931 р.] // Історія Національної академії. наук України (1929–1933). Документи і матеріали / упоряд. Т. В. Вересовська [та ін.]. — К. : [б. в.], 1998. — С. 189–227.
 21. Інститут рукопису Національної бібліотеки імені В. Вернадського (далі — ІР НБУВ), ф.: А. Кримський, спр. 18389–18390, арк. 3.
 22. ІР НБУВ, ф.: А. Кримський, спр. 18391–18392, арк. 1–2.
 23. ІР НБУВ, ф.: А. Кримський, спр. 26677, арк. 7.
 24. Каган С. С. Видатний санітарний діяч України — академік О. В. Корчак-Чепурківський / Каган С. С. — К. : Здоров’я, 1965. — 80 с.
 25. Коцур Н. І. Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні: шлях крізь епохи і соціальні потрясіння (друга половина XIX — 20-і роки XX століття) / Коцур Н. І. — Корсунь-Шевченківський : Б/в., 2011. — 726 с.
 26. Кульчицький С. Історія Національної академії наук України в суспільно-політичному контексті 1918–1998 / Кульчицький С., Павленко Ю., Руда С., Храмов Ю. — К. : Фенікс, 2000. — 528 с.
 27. Кучеренко М. О. Я був їх старший син (рід Михайла Грушевського) / Кучеренко М. О., Панькова С. М., Шевчук Г. В. — К. : Кий, 2006. — 664 с.
 28. Малюта О. Корчак-Чепурківський Оксентій (Овксентій) Васильович / О. Малюта // Малюта О. «Просвіти» і Українська державність (друга половина XIX — перша половина XX ст.) / Малюта О. — К. : Просвіта, 2008. — С. 474–475.
 29. Москаленко В. Ф. О. В. Корчак-Чепурківський: біля витоків кафедри гігієни праці / В. Ф. Москаленко // Пріоритетні проблеми гігієни праці, професійної та виробничозумовленої захворюваності в Україні: матеріали науково-практичної конференції з нагоди 85-річчя кафедри гігієни праці і професійних хвороб НМУ імені О. Богомольця, та 120-річчя від дня народження професора В. Я. Підгаєцького. — К. : Б/в, 2008. — С. 13–19.
 30. Нарис історії Національного медичного університету імені О. Богомольця // 160 років Національному медичному університету імені О. Богомольця 1841–2001 / За ред. акад. Є. Гончарука. — К. : Століття, 2001. — 308 с.
 31. Попушой Е. П. Вклад А. В. Корчака-Чепурковского в развитие здравохранения и борьбу с эпидемиями в Молдавии / Е. П. Попушой, В. А. Иокса // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. — М. : Медицина, 1983. — № 10. — С. 109–111.
 32. Протокол засідання колегії НКО УСРР про добір кандидатів у дійсні члени ВУАН (10 травня 1929 р.) // Історія Національної академії наук України (1929–1933): Документи і матеріали. — К. : Б/в., 1998. — С. 29–30.
 33. Протокол засідання Комуністичної фракції Президії ВУАН 11 грудня 1930 р. (м. Харків) // Історія Національної академії наук України (1929–1933). Документи і матеріали. — К. : Б/в., 1998. — С. 149–150.
 34. Протокол № 45 засідання Президії Всеукраїнської Академії наук від 30 листопада 1929 р. // Історія Національної академії наук України(1929–1933). Документи і матеріали. — К. : Б/в., 1998. — С. 394.
 35. Протокол № 100 Спільного зібрання УАН від 30 травня 1921 р. // Історія Академії наук України 1918–1923: Документи і матеріали / Відп. ред. П. Сохань. — К. : Наукова думка, 1993. — С. 470.
 36. Пундій П. Українські лікарі: У 2 кн. — Кн. 1: Естафета поколінь національного відродження / Пундій П. — Львів; Чикаго, 1994. — 328 с.
 37. Синяк К. М. Авксентий Васильевич Корчак-Чепурковский / К. М. Синяк, В. Ф. Рудиченко // Врачебное дело. — 1983. — № 4 (апрель) (№ 889). — С. 118–121.
 38. Структура відділів ВУАН (27 квітня 1930 р.) // Історія Національної академії наук України (1929–1933). Документи і матеріали. — К. : Б/в., 1998. — С. 66–70.
 39. Хорунжий Ю. Медики Олександр, Євген, Михайло Черняхівські / Ю. Хорунжий // Хорунжий Ю. Мужі чину: Історичні парсуни / Хорунжий Ю. — К. : Видавництво імені О. Теліги, 2005. — 424 с.
 40. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі — ЦДАВО України), ф. 166, оп. 2, спр. 422, арк. 9–164.
 41. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 621, арк. 4.
 42. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 1001, арк. 4 зв., 7.
 43. ЦДАВО України, ф. 1429, оп. 5, спр. 13. Журнал засідання Директорії Української Народної Республіки, 13 лютого 1919 р. — Ч. 48, арк. 38 зв.
 44. Bruski J. Petlurowzy: Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodżźstwie (1919–1924) / Bruski J. — Kraków : Wydawnictwo Arcana historii, 2004. — 600 s.

##submission.downloads##

Як цитувати

Малюта, О. В. (2017). ОКСЕНТІЙ КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ — ПОСТАТЬ НА ТЛІ МЕДИЧНОЇ НАУКИ. Сторінки історії, (37). https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90287

Номер

Розділ

Статті