ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УСРР В УМОВАХ НЕДОРОДІВ І ГОЛОДУ 1928–1929 рр.

Автор(и)

 • Л. В. Гриневич

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90292

Ключові слова:

політична активність, актив радянський, актив антирадянський, голод 1928–1929 рр

Анотація

В статті проаналізовано проблему «антирадянського» та «радянського» громадських «активів» у радянській Україні в умовах недородів і голоду 1928–1929 рр.

Посилання

 1. Вісти ВУЦВК. Орган Всеукраїнського центрального виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. — Харків. — 1928. — 24 листопада.
 2. Вісти ВУЦВК. Орган Всеукраїнського центрального виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. — Харків. — 1929. — 21, 22 лютого.
 3. Державний архів Російської Федерації (далі — ДАРФ), ф. 5, оп. 3, спр. 1591, арк. 144.
 4. ДАРФ, ф. 5446, оп. 1, спр. 1832.
 5. Ікс М. (Самойлов Михайло Самойлович): біографічна довідка : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.knowbysight.info/III/04597.asp
 6. Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б). 1928–1929 гг. — В 5 т. — М. : Демократия, Материк, 2000. — Т. 1. Пленум ЦК ВКП(б). — 4–12 июля 1928 г. — 694 с.
 7. Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б). 1928–1929 гг. — В 5 т. — М. : Демократия, Материк, 2000. — Т. 2. Пленум ЦК ВКП(б). — 4–12 июля 1928 г. — 719 с
 8. Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б). 1928–1929 гг. — В 5 т. — М. : Демократия, Материк, 2000. — Т. 3. Пленум ЦК ВКП(б). 16–24 ноября 1928 г. — 767 с.
 9. Комуніст. Орган ЦК та Харківського окружкому КП(б)У. — Харків. — 1928. — 1 жовтня.
 10. Комуніст. Орган ЦК та Харківського окружкому КП(б)У. — Харків. — 1928. — 25, 27 листопада.
 11. Комуніст. Орган ЦК та Харківського окружкому КП(б)У. — Харків. — 1929. — 19, 20, 23 лютого.
 12. Комуніст. Орган ЦК та Харківського окружкому КП(б)У. — Харків. — 1929. — 7 квітня.
 13. О работе июльского пленума ЦК ВКП(б): доклад тов. Сталина на собрании актива Ленинградской парторганизации 13 июля 1928 г. // Правда. — 1928. — 15 июля.
 14. Пролетарий. Всеукраинская рабочая газета. Орган ЦК КП(б)У и ВУСПС, Харьков. — 1928. — 18 апреля.
 15. Про хворобливі явища в партії: доповідь тов. Зайцева на III пленумі ЦКК КП(б)У // Бюлетень ЦКК КП(б)У — НК РСІ УСРР. — 1928. — № 10. — С. 34.
 16. Радянське село. Орган Центрального комітету Комуністичної партії (більшовиків України). — Харків. — 1929. — 24 лютого.
 17. Резолюції першої Всеукраїнської конференції ЛКСМУ // ЛКСМ України в рішеннях з’їздів та конференцій. 1919–1966. — К. : Політвидав України, 1969. — С. 363–401.
 18. Російський державний архів соціально-політичної історії (далі РДАСПІ), ф. 81, оп. 3, спр. 127, арк. 255–256, 263–264, 294–295.
 19. РДАСПІ, ф. 82, оп. 2, спр. 137, с. 75, 90, 122.
 20. РДВА, ф. 25899, оп. 2, спр. 430, арк. 543–544, 661.
 21. Сталін Й. В. Твори / Сталін Й. В. — Т. 11: 1928 — березень 1929. — К. : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1949. — 379 с.
 22. Текущий момент и задачи партии: доклад тов. Рыкова об итогах июльского пленума ЦК ВКП(б) на собрании актива московской организации 13 июля 1928 г. // Правда. — 1928. — 15 июля.
 23. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939. Документы и материалы : В 5 тт. — Т. 1. Май 1927 — ноябрь 1929 / Под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. — М. : РОССПЭН, 1999. — 880 с.
 24. Центральний державний архів вищих органів державної влади України (далі ЦДАВО України), ф. 1, оп. 4, спр. 9, арк. 130–131, 149–159.
 25. ЦДАВО України, ф. 1, оп. 5, спр. 114, арк. 35 зв. — 36.
 26. ЦДАВО України, ф. 2, оп. 2, спр. 40, арк. 33 зв.
 27. ЦДАВО України, ф. 5, оп. 3, спр. 1064, арк. 2–3.
 28. ЦДАВО України, ф. 5, оп. 3, спр. 1591. арк. 1, 28–30, 33 зв.
 29. ЦДАВО України, ф. 257, оп. 1, спр. 684, б/н.
 30. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі — ЦДАГО України), ф. 1, оп. 1, спр. 293, арк. 119.
 31. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 1, спр. 306, арк. 35–44, 4–47, 52, 63–64, 71–88, 94–113.
 32. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 1, спр. 312, арк. 176.
 33. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2751, арк. 45–47.
 34. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2769, арк. 8–46.
 35. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2772, арк. 94–97.
 36. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2800, арк. 228–231.
 37. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2810, арк. 51.
 38. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2824, арк. 95.
 39. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2928, арк. 1–8.
 40. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2989, арк. 26, 34–37.
 41. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 3018, арк. 33.
 42. Червоне Запоріжжя. Орган Запорізького ОКП КП(б)У. — 1928. — 8 жовтня.

##submission.downloads##

Як цитувати

Гриневич, Л. В. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УСРР В УМОВАХ НЕДОРОДІВ І ГОЛОДУ 1928–1929 рр. Сторінки історії, (37). https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90292

Номер

Розділ

Статті