ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА БІЛЬШОВИКІВ НА ХАРКІВЩИНІ (1900 –1930-ті рр.)

Автор(и)

 • М. С. Вороніна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90293

Ключові слова:

ґендер, ліберальний фемінізм, маскулінний

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню причин, через які залишилася незначною фемінізація більшовицької організації до остаточного встановлення радянської влади в Харкові.

Посилання

 1. Астахов В. Пролетариат Харькова в борьбе за победу Октября / В. Астахов, Ю. Кондуфор. — Харьков : Обл. изд., 1957. — 181 с.
 2. Астахов В. Революционные события 1905–1907 гг. в Харькове и губернии / В. Астахов, Ю. Кондуфор. — Харьков : Обл. изд., 1955. — 120 с.
 3. Бондар Н. О. Діяльність українських політичних партій на Харківщині в роки революції та громадянської війни (1917–1921 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук: спец. 07.00.01 «історія України» / Бондар Н. О. — Харків, 2008. — 26 с.
 4. Бочаров В. В. Столыпинская аграрная реформа в Екатеринославской и Харьковской губерниях (1906–1916 гг.) : автореф. дисс. ... канд. истор. наук : спец. 07.00.01 «история
 5. Украины» / Бочаров В. В. — Донецк, 2001. — 21 с.
 6. Бош Е. Б. Год борьбы. — 2-е изд. с прил. биогр. писем авт. / Бош Е. Б. — К. : Политиздат Украины, 1990. — 446 с.
 7. Вороніна М. С. Мешканки міст Харківської губернії: ґендерна дискримінація та динаміка змін (1861–1917 рр.) : дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Вороніна Марина Сергіївна. — Харків, 2005. — 200 арк.
 8. Гончарова О. С. Національні меншини Харківщини в умовах здійснення політики коренізації (20-ті — початок 30-х років ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. істор. наук: спец. 07.00.01 «історія України» / Гончарова О. С. — Харків, 2006. — 23 с.
 9. Горбаньов В. В. Поміщицьке господарство Харківської губернії в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 / Горбаньов В. В. — Харків, 2005. — 24 с.
 10. Державний архів Одеської області, ф. П-3, оп. 1, спр. 832, арк. 1–103.
 11. Державний архів Харківської області (далі — ДАХО), ф. П-10, оп. 1, спр. 11, арк. 1–48.
 12. ДАХО, ф. П-1, оп. 1, спр. 69, арк. 1–157.
 13. ДАХО, ф. П-10, оп. 1, спр. 197, арк. 1–11.
 14. ДАХО, ф. П-10, оп. 1, спр. 236, арк. 1–30.
 15. ДАХО, ф. П-2, оп. 1, спр. 285, арк. 1–106.
 16. ДАХО, ф. П-1, оп. 1, спр. 296, арк. 1–56.
 17. ДАХО, ф. П-1, оп. 1, спр. 669, арк. 1–15.
 18. Донченко С. П. Ліберальні партії України. 1900–1920 рр. : автореф. дис. ... д-ра істор. наук: спец. 07.00.01 «історія України» / Донченко С. П. — Дніпропетровськ, 2006. — 34 с.
 19. Історія міст і сіл Української РСР. Харківська область. — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1966. — 1086 с.
 20. Куліков В. О. Селянське господарство Харківської губернії в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук: спец. 07.00.01 «історія України» / Куліков В. О. — Харків, 2004. — 21 с.
 21. Платонов С. Ф. Александра Яковлевна Ефименко: Некролог // Дела и дни. — 1920. — Кн. 1. — С. 617–620 : [Электронный ресурс] / Платонов С. Ф. — Режим доступа : http://qwercus.narod.ru/efimenko_bio.htm
 22. Прилуцька Л. А. Боротьба з безробіттям у Харкові в 20-х — на початку 30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 «історія України» / Прилуцька Л. А. — Харків, 2007. — 24 с.
 23. Середа А. И. Союзы борьбы за освобождение рабочего класса : [Электронный ресурс] / Середа А. И. Большая советская энциклопедия : В 30 т. — М. : Советская энциклопедия, 1969–1978. — Режим доступа : http://slovari.yandex.ru/
 24. Фрадкіна Н. В. Просвітницька діяльність інтелігенції на Слобожанщині в кінці ХІХ — на початку ХХ століття як феномен культури : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 09.00.12. —
 25. «українознавство (філософські науки)» / Фрадкіна Н. В. — Харків, 2007. — 15 с.
 26. Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической революции. Сборник документов и материалов. Февраль 1917 — апрель 1918. — Харьков : Обл. изд., 1957. — 547 с.
 27. Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической революции. Сборник документов и материалов. Февраль 1917 — апрель 1918. — Харьков : Обл. изд., 1957. — 547 с.
 28. Харьков и Харьковская губерния в первой русской революции 1905–1907 годов. Сборник документов и материалов. — Харьков : Обл. изд., 1955. — 431 с.
 29. Чугуй Т. О. Товариства «Просвіта» на Харківщині в XX — на початку XXІ ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук: спец. 07.00.01 «історія України» / Чугуй Т. О. — Харків, 2007. — 24 с.
 30. Шарібжанов Р. В. Національні меншини Харкова в 20–30-ті рр. ХХ ст. — Рукопис : автореф. дис. ... канд. істор. наук: спец. 07.00.01 «історія України» / Шарібжанов Р. В. — Харків, 2007. — 23 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Вороніна, М. С. (2017). ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА БІЛЬШОВИКІВ НА ХАРКІВЩИНІ (1900 –1930-ті рр.). Сторінки історії, (37). https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90293

Номер

Розділ

Статті