УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. СПРОБА СИНТЕТИЧНОГО ПОГЛЯДУ

Автор(и)

  • Іван Казимірович Патриляк КНУ ім. Т. Шевченко

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90958

Ключові слова:

конфлікт, антиколоніальний рух, цивільне населення, жертви

Анотація

Статтю присвячено узагальненню подій українсько-польського збройного конфлікту в роки Другої світової війни.

Посилання

В’ятрович В. Друга українсько-польська війна. 1942–1947 / В’ятрович В. — К. : КМА, 2011. — 288 с.

Гай-Нижник П. П. Політичні погляди Вудро Вільсона у допрезидентський період його життя та діяльності / П. П. Гай-Нижник // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — К., 2008. — Вип. 39. — С. 67–77.

Ільюшин І. бойові дії ОУН і УПА на антипольському фронті / І. Ільюшин // Організація українських націоналістів і українська повстанська армія. — К. : Наукова думка, 2005. — С. 222–294.

Ісаєвич Я. Холмсько-Волинська трагедія, її передумови, перебіг, наслідки / Я. Ісаєвич // Волинь і Холмщина 1938–1947 рр.: польсько-українське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, спогади. — Львів : Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 2003. — С. 3–58.

Макар Ю. Українсько-польське протистояння на Холмщині: причини, характер, наслідки / Ю. Макар // Волинь і Холмщина 1938–1947 рр.: польсько-українське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, спогади. — Львів : Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 2003. — С. 71–98.

Партач Ч. Українська проблема у політиці польського еміграційного уряду і польського підпілля в 1939–1945 рр. / Ч. Партач // Україна — Польща: важкі питання. — Т. 4. — Варшава : Тирса, 1999. — С. 109–121.

Патриляк І. «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939–1960 рр.) / Патриляк І. — Львів : Часопис, 2012. — 592 с.

Патриляк І. Співпраця польського населення Волині з німецькою окупаційною адміністрацією як фактор в українсько-польському конфлікті / І. Патриляк // Волинська трагедія: через історію до порозуміння. Матеріали всеукраїнської наукової конференції (м. Луцьк, 19–20 червня 2013 р.). — Луцьк, 2013. — С. 70–77.

Саїд Е. Культура й імперіалізм / Саїд Е. — К. : Критика, 2007. — 608 с.

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів : У 3-х т. / Сивіцький М. — К. : Видавництво імені Олени Теліги. — 2005. — Т. 2. — 359 с.

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів : У 3-х т. / Сивіцький М. — К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2005. — Т. 3. — 432 с.

Сорока Ю. Населення західноукраїнських земель: депортації, переселення, міграції (1939–1950-ті рр.) / Сорока Ю. — К. : Київський університет, 2007. — 275 с.

Топольський Є. Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної нарації / Топольський Є. — К. : К.І.С., 2012. — 400 с.

Трофимович В. Радянський Союз і українсько-польська війна / В. Трофимович // Волинська трагедія: через історію до порозуміння. Матеріали всеукраїнської наукової конференції (м. Луцьк, 19–20 червня 2013 р.). — Луцьк, 2013. — С. 59–70.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф., 4620, оп. 1, спр. 378.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 3836, оп. 1, спр. 14.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 57, оп. 4, спр. 47.

Hryciuk G. Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948 / Hryciuk G. — Toruń, 2005. — 424 s.

Motyka G. Ukraińska partyzantka. 1942–1960 / Motyka G. — Warszawa, 2005. — 726 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті