ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ КОРПУСУ ОХОРОНИ ПРИКОРДОННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА у 1924 –1939 рр.

Автор(и)

 • Л. В. Бортник

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90957

Ключові слова:

Корпус охорони прикордоння, співпраця, охорона державного кордону, органи державної адміністрації, Державна поліція

Анотація

У статті проаналізовано особливості співпраці Корпусу охорони прикордоння (КОП) із державними органами на території Волинського воєводства.

Посилання

 1. Державний архів Волинської області (ДАВО), ф. 46, оп. 9 а, спр. № 243. Разведывательная инструкция командования ІІ дивизии КОП, 3 арк.
 2. ДАВО, ф. 46, оп. 9, спр. № 262. Отчет Тарнопольского воеводского управления об охране границ за август 1925 г., 6 арк.
 3. ДАВО, ф. 46, оп. 9, спр. № 263. Звіт Тарнопольського воєводського управління про охорону кордону за вересень 1925 р., 8 арк.
 4. ДАВО, ф. 46, оп. 9, спр. № 264. Звіт Тарнопільського воєводського управління про охорону кордонів за жовтень 1925 р., 10 арк.
 5. ДАВО, ф. 46, оп. 9 а, спр. № 466. Информации поветовых староств о переходе стрельцами КОП польско-советской границы. Проект инструкции по несению службы КОП., 22 арк.
 6. ДАВО, ф. 46, оп. 9 а, спр. № 702. Переписка с Министерством внутренних дел о нелегальном переходе границы бывшим военным офицером Миклашевским Вячеславом, 42 арк.
 7. ДАВО, ф. 46, оп. 9 а, спр. № 794. Переписка с Тарнопольским воеводским управлением и поветовыми староствами о разведывательной деятельности Схарфа-Схарфича в пользу СССР, 5 арк.
 8. ДАВО, ф. 46, оп. 9, спр. № 3083. Переписка с воеводской комендор государственной полиции и поветовыми староствами о совместной работе полиции и Корпуса пограничной охраны по охране государственных границ, 72 арк.
 9. ДАВО, ф. 46, оп. 9, спр. № 3844. Протокол конференции Волынского воєводства по вопросу охраны государственных границ, 33 арк.
 10. ДАВО, ф. 46, оп. 9, справа 3845. Списки чехословаков, подлежащих выселению с пограничной полосы, 24.06.1936. — 05.03.1937, 32 арк.
 11. Юрчук Л. В. Репресивні органи польської влади в боротьбі проти українського національно-визвольного руху у прикордонних повітах Волинського воєводства (1921–1939 рр.) : автореф. дис. … к. і. н.: 20.02.22 / Юрчук Л. В. — Львів, 2010. — 23 с.
 12. Archiwum Straży Granicznej (ASGr.). — Sygn. 541/275. ProektUstawy o KOP z lipca 1925.
 13. ASGr. — Sygn. 541/714. Instrukcja o obowiązkach I uprawieniach Dowódcy Brygady KOP, L.dz.1111/tj.Og. Org./37.
 14. ASGr. — Sygn. 541/1102. Zarządzenie nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych Nr O.L. 1095/1/p/29 z 10.06.1929 r. w sprawie wzaemnego ustosunkowania się władz administracji ogólnej I Korpusu Ochrony Pogranicza.
 15. ASGr. — Okólnik Dowódcy KOP, L. Dz. KOP 900/Pf/Og. Org., Współdzialanie organów KOP z władzami administracji ogólnej.
 16. ASGr. — Okólnik nr 11 Minastra Spraw Wewnętrznych Nr O.L. 1095/1/p./29 z 10.06.1929.
 17. Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (CA MSW). — Sygn. 2053. Raport kontrwywiadowczy za 1936 rok. — Cz. 1. — S. 17.
 18. Jabłonowski M. Wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza 1924–1939 / M. Jabłonowski, J. Prochwicz. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2004. — 326 s.
 19. Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939. Wybor dokumentow, wstęp Marek Jabłonowski, wspołpraca Jerzy Prochwicz / Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Universytet Warszawski. — Warszawa — Pułtunsk, 2001. — 784 s. (+ 24 s. мaterały ikonograficzne).

##submission.downloads##

Як цитувати

Бортник, Л. В. (2017). ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ КОРПУСУ ОХОРОНИ ПРИКОРДОННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА у 1924 –1939 рр. Сторінки історії, (37). https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90957

Номер

Розділ

Статті