СОЦІАЛЬНА ЦІНА ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДПРИЄМНИЦЬКА БЛАГОДІЙНІСТЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Автор(и)

 • Т. С. Водотика

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90285

Ключові слова:

благодійність, соціальна відповідальність, соціальна ціна, підприємництво, місто, модернізація, цінності

Анотація

Розвідку присвячено формам і методам підприємницької благодійності в умовах руйнування цінностей традиційного та формування системи пріоритетів індустріального суспільства.

Посилання

 1. Династія грецьких купців Петрококіно в економічному і соціокультурному житті Російської імперії (ХІХ — початок ХХ ст.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Білоусова Лілія Григорівна. — О., 2007. — 268 арк.
 2. Благотворительность и милосердие: Историко-документальное издание. — СПб. : Лики России, 2000. — 248 с.
 3. Донік О. М. Родина Терещенків в історії доброчинності / Донік О. М. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. — 314 с.
 4. Донік О. М. Благодійність в Україні (XIX — початок XX ст.) / О. М. Донік // Український історичний журнал. — № 4. — К. : Дієз-продукт, 2005. — C. 159–177.
 5. Закірова С. Г. Внесок підприємницьких верств Донбасу у соціально-економічний розвиток регіону (1861–1914 рр.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Закірова Світлана Геннадіївна. — Луганськ, 2006. — 220 арк.
 6. Зарубина Н. Н. Этика служения и этика ответственности в культуре русского предпринимательства / Н. Н. Зарубина // Общественные науки и современность. — 2004. — № 1. — С. 96–105.
 7. Корнієнко В. М. Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина ХІХ — початок ХХ століть) [Текст] : дис. .. канд. іст. наук: 07.00.01 / Корнієнко Віра Миколаївна. — Х., 2005. — 216 арк.
 8. Костина Е. Ю. История социальной работы: Учебное пособие / Костина Е. Ю. — Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2003. — 110 с.
 9. Лінднер Р. Підприємці і місто в Україні: 1860–1914 рр. (Індустріалізація й соціальна комунікація на Півдні Російської імперії) / Лінднер Р. — К.; Донецьк : Кальміус, 2009. — 504 с.
 10. Мельников С. Л. Благотворительная деятельность провинциального купечества во второй половине XIX века в контексте изменения ценностных диспозиций / С. Л. Мельников // Вестник Удмуртского университета. История и филология. — 2008. — Вып. 2. — С. 97–108.
 11. Мосолов А. А. При дворе последнего Российского императора: Записки начальника Канцелярии Министерства Императорского двора: Николай II / Мосолов А. А. — СПб, 1992. — 73 с.
 12. Нарадько А. В. Благодійність у розвитку освіти в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ століть) [Текст] : дис. .. канд. іст. наук: 07.00.01 / Нарадько Андрій Валерійович. — Полтава, 2002. — 222 арк.
 13. Подвижники й меценати: Грецькі підприємці та громадські діячі в Україні XVII–XIX ст.: Іст.-біогр. нариси / Голов. ред. В. А. Смолій. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2001. — 341 с.
 14. Портнова Т. Вихідці з села у великому промисловому місті: на матеріалах Катеринослава кінця ХІХ — початку ХХ ст.: еce-urban. Серія онлайн публікацій Центру міської історії Центрально-Східної Європи. — Серія 8. — Львів, вересень 2010 : [Електронний ресурс] / Портнова Т. — Режим доступу : www.lvivcenter.org/download.php?newsid=1078
 15. Ступак Ф. Я. Благодійність та суспільна опіка в Україні (кінець XVIII — початок XX ст.) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Ступак Ф. Я. — ПереяславХмельницький, 2010. — 40 с.
 16. Томазов В. Меценати та благодійники з роду Маврокордато / В. Томазов // Спеціальні історичні дисципліни. — № 20 — К. : Інститут історії України, 2012. — C. 47–60.
 17. Чумак М. М. Купецтво як фактор розвитку промисловості Лівобережної України (60-ті рр. ХІХ ст. — 1914 р.) [Текст]: дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чумак Михайло Михайлович. — Луганськ, 2009. — 220 арк.
 18. Шандра І. О. З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії: створення та діяльність (1874–1918 рр.): монографія / Шандра І. О. — Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. — 300 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Водотика, Т. С. (2017). СОЦІАЛЬНА ЦІНА ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДПРИЄМНИЦЬКА БЛАГОДІЙНІСТЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Сторінки історії, (37). https://doi.org/10.20535/2307-5244.37.2014.90285

Номер

Розділ

Статті