№ 46 (2018)

Зміст

Статті

ВИДАВНИЧА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕТРА МОГИЛИ PDF
Л. М. Волкотруб
ФЕОДАЛІЗМ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ: ГЕНЕЗИС, ХАРАКТЕРНІ РИСИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PDF
С. М. Боєва
ТЮРЕМНЕ УВ’ЯЗНЕННЯ У ГЕТЬМНЩИНІ СЕРЕДИНИ ХVІІІ СТ. ЯК ФІЛЬТР ВІД НЕЗНАЙОМЦІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТАРОДУБСЬКОГО ПОЛКУ) PDF
А. Л. Сапронов
ПІДГОТОВКА ДО ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО ПОВСТАННЯ 1863–1864 РР. В ЦАРСТВІ ПОЛЬСЬКОМУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ PDF
Ю. В. Хитровська
«ПРОВЕСТИ НАЙШИРШЕ В СВІДОМІСТЬ МАС, ЩО ЗДІЯНІ ЗЛОЧИНИ НЕ ЗАЛИШАТЬСЯ БЕЗ КАРИ» (про створення і діяльність Особливої слідчої комісії для розслідування протиєврейських погромних дій при Раді народних міністрів УНР) PDF
Л. В. Гриневич
НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ ДАНИЛЕВИЧА В ЦАРИНІ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ PDF
С. В. Трубчанінов
СТЕФАН ЛОБАЧЕВСЬКИЙ: СВЯЩЕНИК, ВИКЛАДАЧ, НАУКОВЕЦЬ PDF
О. М. Луговий, О. В. Файда
АВІАКОНСТРУКТОР ДМИТРО ПАВЛОВИЧ ГРИГОРОВИЧ (1883–1938): УТОЧНЕНІ АСПЕКТИ БІОГРАФІЇ ТА ПЕРШИХ КРОКІВ В АВІАЦІЇ (ДО 135-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) PDF
В. В. Татарчук
Творчість Валерії О’Коннор-Вілінської в українському літературному процесі ХХ ст. PDF
О. Г. Гула
РАДЯНСЬКИЙ МІФ ПРО УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО: ІНСТРУМЕНТ МАНІПУЛЯЦІЇ ІСТОРИЧНОЮ ПАМ’ЯТТЮ PDF
Л. П. Лановюк
ЖІНКИ В АРМІЇ І НА ВІЙНІ: ВОЄННІ ШЛЯХИ І ДОЛЯ ЛЬОТЧИЦІ НАТАЛІЇ ФЕДОРІВНИ МЕКЛІН (КРАВЦОВОЇ) PDF
І. О. Пістоленко
КИЇВСЬКА СТРАТЕГІЧНА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ PDF
Ш. Ш. Рамазанов
ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЇ Л. ДЖОНСОНА ЩОДО АРАБСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ (1963–1969 РР.) PDF
В. Ю. Бузань
КАДРОВО-НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 1980-х рр. PDF
А. О. Лихолат
СТВОРЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ В КПІ PDF
І. К. Лебедєв
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ І СПОЛУЧЕНИМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ (1991–2017 РР.). PDF
Б. П. Ковальський
ОБРАЗИ ЄВРОПИ У НАРАТИВАХ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
С. О. Костилєва