Творчість Валерії О’Коннор-Вілінської в українському літературному процесі ХХ ст.

Автор(и)

 • О. Г. Гула Науково-дослідний інститут українознавства, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136736

Ключові слова:

В. О’Коннор-Вілінська, суспільство, політика, еміграція, Чехословаччина, організація, національна свідомість, ідентичність

Анотація

У статті, на основі архівних матеріалів і спогадів, розглядається літературна робота української письменниці, перекладачки, політичної діячки — В. О’Коннор-Вілінської. Крізь призму висловлювань героїв її творів висвітлено ставлення автора до представників тогочасної української еміграції в Європі. Аналізується зв’язки В. О’Коннор-Вілінської з українською народною культурою.

Посилання

 1. Верстюк, В., упор. 1996. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. К.: Наукова думка. Т. 1.
 2. Вілінський, О. 24 квітня 1927. Із споминів про П. І. Чижевського. Тризуб. Число 17–18. С. 16–17, 19–21.
 3. Вілінський, О. 24 квітня 1927. Де-які спогади про П. І. Чижевського. Тризуб. Число 17–18. С. 19–20.
 4. Диба, А. 2013. «Це був план справжньої козацької держави…»: Українські мотиви у російськомовних творах Валерії О’Коннор-Вілінської. VІІ–VIII наукові семінари «Роль визначних особистостей — митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.», приурочені до дня народження Михайла Петровича Старицького: Матеріали. С. 414.
 5. Завірюхіна, І. 2011. «Дух музики» в українській символістській драмі початку ХХ ст. Літературознавчі студії. К. Вип. 33. С. 159–166.
 6. Кононенко, Х. 1934. В. О’Коннор-Вілінська. Нова хата, Число 1. Січень. С. 3–4.
 7. Монографія «Старицькі і Лисенки». Рукопис. (1919–1934). Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 4368. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 46.
 8. О’Коннор-Вілінська, В. Вірші в перекладі. ЦДАВО України. Ф. 4368. Оп. 1. Спр. 8. 38 арк.
 9. О’Коннор-Вілінська, В. 1920. Вірші. Переклад. Воля. Т. 4. Ч. 6.
 10. О’Коннор-Вілінська, В. 1920. Вірші. Воля. Т. 4. Ч. 7–8.
 11. О’Коннор-Вілінська, В. 1920. Дід Явтух. Воля. Т. 3. Ч. 13. С. 527–529.
 12. О’Коннор-Вілінська, В. 1921. З розгону. Водевіль. Вінніпег. С. 32.
 13. О’Коннор-Вілінська, В. 1920. Каптурець поета. Воля. Т. 4. Ч. 13.
 14. О’Коннор-Вілінська, В. Листування з С. Петлюрою. ЦДАВО України. Ф. 4368. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 1.
 15. О’Коннор-Вілінська, В. 1926. Марусина ялинка. Ужгород: Просвіта.
 16. О’Коннор-Вілінська, В. 2005. На еміграції: Роман. Львів: Світ.
 17. О’Коннор-Вілінська, В. 1920. Святий вечір. Воля. Т. 4. Ч. 13. С. 630–632.
 18. Report of the Third International Congress of women. 1921. Vienna. July 10–17.
 19. Сабадин, А. 2010. Співробітництво Української жіночої національної ради з міжнародними жіночими організаціями в міжвоєнний період (1920–1938 рр.). [Online]. Режим доступу: https://tinyurl.com/yda2cn7x
 20. Смерть і життя В. О’Коннор-Вілінської. ЦДАВО України. Ф. 4368. Оп. 1. Спр. 17.
 21. Смоляр, Л. 2001. Місце жінки в історії: до біографії Валерії О’Коннор-Вілінської. Етнічна історія народів Європи. К. Вип. 11. С. 105–109.
 22. Смоляр, Л. 1998. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України ІІ пол. ХІХ — поч. ХХ ст. Одеса: Астропринт.
 23. Стороженко, М. 2005. З мого життя. К.: Либідь.
 24. Товариш імігранта. Календар Українського робітничого союза на 1922. 1921. Скрантон: Народна Воля.
 25. Хорунжий, Ю. 2003. Шляхетні українки: Есеї-парсуни. К.: Вид-цтво ім. О.Теліги.
 26. Цибаньова, О. 1996. Лаври і терни… Життєвий і творчий шлях Михайла Старицького. К.: Укр. держ. центр культурних ініціатив.

##submission.downloads##

Як цитувати

Гула, О. Г. (2018). Творчість Валерії О’Коннор-Вілінської в українському літературному процесі ХХ ст. Сторінки історії, (46). https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136736

Номер

Розділ

Статті