DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136736

Творчість Валерії О’Коннор-Вілінської в українському літературному процесі ХХ ст.

О. Г. Гула

Анотація


У статті, на основі архівних матеріалів і спогадів, розглядається літературна робота української письменниці, перекладачки, політичної діячки — В. О’Коннор-Вілінської. Крізь призму висловлювань героїв її творів висвітлено ставлення автора до представників тогочасної української еміграції в Європі. Аналізується зв’язки В. О’Коннор-Вілінської з українською народною культурою.


Ключові слова


В. О’Коннор-Вілінська, суспільство, політика, еміграція, Чехословаччина, організація, національна свідомість, ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Верстюк, В., упор. 1996. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. К.: Наукова думка. Т. 1.

Вілінський, О. 24 квітня 1927. Із споминів про П. І. Чижевського. Тризуб. Число 17–18. С. 16–17, 19–21.

Вілінський, О. 24 квітня 1927. Де-які спогади про П. І. Чижевського. Тризуб. Число 17–18. С. 19–20.

Диба, А. 2013. «Це був план справжньої козацької держави…»: Українські мотиви у російськомовних творах Валерії О’Коннор-Вілінської. VІІ–VIII наукові семінари «Роль визначних особистостей — митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.», приурочені до дня народження Михайла Петровича Старицького: Матеріали. С. 414.

Завірюхіна, І. 2011. «Дух музики» в українській символістській драмі початку ХХ ст. Літературознавчі студії. К. Вип. 33. С. 159–166.

Кононенко, Х. 1934. В. О’Коннор-Вілінська. Нова хата, Число 1. Січень. С. 3–4.

Монографія «Старицькі і Лисенки». Рукопис. (1919–1934). Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 4368. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 46.

О’Коннор-Вілінська, В. Вірші в перекладі. ЦДАВО України. Ф. 4368. Оп. 1. Спр. 8. 38 арк.

О’Коннор-Вілінська, В. 1920. Вірші. Переклад. Воля. Т. 4. Ч. 6.

О’Коннор-Вілінська, В. 1920. Вірші. Воля. Т. 4. Ч. 7–8.

О’Коннор-Вілінська, В. 1920. Дід Явтух. Воля. Т. 3. Ч. 13. С. 527–529.

О’Коннор-Вілінська, В. 1921. З розгону. Водевіль. Вінніпег. С. 32.

О’Коннор-Вілінська, В. 1920. Каптурець поета. Воля. Т. 4. Ч. 13.

О’Коннор-Вілінська, В. Листування з С. Петлюрою. ЦДАВО України. Ф. 4368. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 1.

О’Коннор-Вілінська, В. 1926. Марусина ялинка. Ужгород: Просвіта.

О’Коннор-Вілінська, В. 2005. На еміграції: Роман. Львів: Світ.

О’Коннор-Вілінська, В. 1920. Святий вечір. Воля. Т. 4. Ч. 13. С. 630–632.

Report of the Third International Congress of women. 1921. Vienna. July 10–17.

Сабадин, А. 2010. Співробітництво Української жіночої національної ради з міжнародними жіночими організаціями в міжвоєнний період (1920–1938 рр.). [Online]. Режим доступу: https://tinyurl.com/yda2cn7x

Смерть і життя В. О’Коннор-Вілінської. ЦДАВО України. Ф. 4368. Оп. 1. Спр. 17.

Смоляр, Л. 2001. Місце жінки в історії: до біографії Валерії О’Коннор-Вілінської. Етнічна історія народів Європи. К. Вип. 11. С. 105–109.

Смоляр, Л. 1998. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України ІІ пол. ХІХ — поч. ХХ ст. Одеса: Астропринт.

Стороженко, М. 2005. З мого життя. К.: Либідь.

Товариш імігранта. Календар Українського робітничого союза на 1922. 1921. Скрантон: Народна Воля.

Хорунжий, Ю. 2003. Шляхетні українки: Есеї-парсуни. К.: Вид-цтво ім. О.Теліги.

Цибаньова, О. 1996. Лаври і терни… Життєвий і творчий шлях Михайла Старицького. К.: Укр. держ. центр культурних ініціатив.