DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136739

РАДЯНСЬКИЙ МІФ ПРО УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО: ІНСТРУМЕНТ МАНІПУЛЯЦІЇ ІСТОРИЧНОЮ ПАМ’ЯТТЮ

Л. П. Лановюк

Анотація


У статті розглядається роль українського села та селянства в історії та його місце в економічних та політичних процесах радянського періоду. Стверджується, що радянська епоха мала вплив на історичну свідомість населення пострадянського простору, зокрема в контексті закріплення негативного образу як українського села, так і українського селянина.

Ключові слова


село, селянство, сільська територія, експериментальні села, історія, пам’ять.

Повний текст:

PDF

Посилання


Беренштейн, Л. Ю. та ін. 2000. Історіографія, методологія та джерельна база дослідження аграрних відносин в Україні у ІІ половині ХХ ст. К.

Беренштейн Л. Ю. та ін. 1998. Українське село у 20–90 р. ХХ ст. К.

Вітенко, М. 2008. Польське велике землеволодіння в Галичині (кін. ХІХ — поч. ХХ ст.). Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Вип. XIV. С. 58–68.

Іванишин, П. 2010. Село як матриця українського тут-буття. Психологія і суспільство, № 4. 12–16.

Капустян, Г. 2002. Українське село в умовах радянського політичного режиму 1920-х років: історіографічний огляд. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. XV. С. 167–177.

Лазарович, М. 2011. Українське село в кривавих жорнах комунізму: прелюдія до геноциду. Психологія і суспільство. № 1. С. 34–52.

Нечитайло, П. 2010. Селянство як фактор континуїтету матеріальної і духовної культури народу. Психологія і суспільство. № 4. С. 17–21.

Панченко, П. П. 1995. Еволюція і трагізм українського села в 80 — І пол. 90-х років ХХ ст. Сторінки історії України ХХ ст. К. С. 98–111.

Селищев, А. 2003. Язык революционной епохи: Из наблюдений над русским языком (1917–1928). М.

Тимочко, Н. 2005. Економічна історія України. К.

Фесенко, А. & Фесенко, Т. 1955. Русский язык при советах. Нью-Йорк.

Шатохін, А. 2001. Зміни у соціальній структурі українського села у перехідний період. Економіка АПК. № 6. С. 106–112.