DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136748

СТВОРЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ В КПІ

І. К. Лебедєв

Анотація


Статтю присвячено висвітленню історії створення факультету прикладної математики КПІ, постання якого поліпшило інженерну підготовку фахівців з математичних дисциплін і комп’ютерної техніки.


Ключові слова


прикладна математика, вища технічна освіта, Київський політехнічний інститут

Повний текст:

PDF

Посилання


Денисенко, Г. И., ред. 1987. Система подготовки инженерных кадров в вузе. К.: Вища школа. Изд-во при КГУ.

Каніщенко, Л. О. & Литвин, В. М. 1988. Вища школа: шляхи перебудови. К.: Знання.

Коваленко Ігор Миколайович. [Online]. Режим доступу: https://tinyurl.com/ycfwomo2

Лебедєв, І. К. 1997. Науково-технічна інтелігенція України (1980–1990 рр.). (Дис. канд. іст. наук). К.

Факультет прикладної математики. Історична довідка. [Online]. Режим доступу: http://www.fpm.kpi.ua/faculty/history.do

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 1721.

ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 32. Спр. 1935.

ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 32. Спр. 1943.