DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136719

ВИДАВНИЧА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕТРА МОГИЛИ

Л. М. Волкотруб

Анотація


У статті висвітлено видавничу та освітню роботу громадсько-культурного діяча, реформатора Петра Могили на початку ХVII ст., зокрема в часи його праці в Києві, у друкарні при Києво-Печерській лаврі, де в той час виходили книжкові шедеври. 


Ключові слова


історія, Петро Могила, Києво-Печерська лавра, освітня діяльність, видання, видавнича діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Білодід, О. І. 1997. Загадка Петра Могили. Київська старовина. № 3. С. 56–69.

Жуковський, А. 1969. Петро Могила й питання єдності церков. Париж: Український вільний університет.

Ісаєвич, Я. Д. 2002. Українське книговидання: витоки розвитку, проблеми. Львів: Інститут літературознавства ім. Крип’якевича НАН України.

Нічик, В. М. 1997. Петро Могила в духовній історії України. К.: Український центр духовної культури.

Огієнко, І. 2007. Історія українського друкарства. К.: Наша культура і наука.

Степовик, Д. В. 2001. Історія Києво-Печерської лаври. К.: Українська православна церква КП.

Степовик, Д. В. 2001. Київська Біблія ХVII ст. Дослідження нездійсненого проекту митрополита Петра Могили. К.: Видання Українського Біблійного товариства.

Тимошик, М. С. 2003. Історія видавничої справи. К.: Наша культура і наука.