DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136745

КАДРОВО-НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 1980-х рр.

А. О. Лихолат

Анотація


У статті досліджується кадрова політика в системі Академії наук України у 1980-х рр. та кадрово-науковий потенціал на прикладі інститутів фізико-математичного й природничого спрямування

Ключові слова


Академія наук України, аспірантура, вчена рада, докторантура, здобувач, інститут, кадрово-науковий потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Президії Національної академії наук України (Архів президії НАН України). Ф. 1. Оп. 1. Спр. 4.

Архів президії НАН України. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 6.

Архів президії НАН України. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 7.

Архів президії НАН України. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 8.

Архів президії НАН України. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 19.

Архів президії НАН України. Ф. 1. Оп. 3. Спр. ф. 1. Оп. 4. Спр. 31

Архів президії НАН України. Ф. 251-р. Оп. 12. Спр. 17

Архів президії НАН України. Ф. 251-р. Оп. 12. Спр. 24.

Державний архів Київської обл. (Держархів Київської обл.). Ф. 1. Оп. 56. Спр. 272.

Держархів Київської обл. Ф. 1. Оп. 70. Спр. 429.

Держархів Київської обл. Ф. 5. Оп. 108. Спр. 43.

Институт ядерных исследований. 1985. Київ: Наукова думка.

Патон, Б. Є. 1993. Про основні завдання Академії наук України на сучасному етапі. Вісник Академії наук України. № 8. С. 11–43.