DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136723

ТЮРЕМНЕ УВ’ЯЗНЕННЯ У ГЕТЬМНЩИНІ СЕРЕДИНИ ХVІІІ СТ. ЯК ФІЛЬТР ВІД НЕЗНАЙОМЦІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТАРОДУБСЬКОГО ПОЛКУ)

А. Л. Сапронов

Анотація


У даній статті було проаналізовано випадки арешту у Стародубському полку в 1763–1764 рр. осіб, котрі не мали документів. Дослідження «безпашпорства» доводить мобільність ранньомодерного соціуму та ефективність дій влади щодо запобігання несанкціонованої зміни місця проживання. У пошуках кращої долі мешканці Гетьманщини, Російської імперії та Польської держави сім’ями чи самотужки намагалися перетнути територію Стародубського полку і знайти нову домівку. Далеко не кожна спроба змінити місце проживання увінчувалась успіхом. Місцева влада й російські військові арештовували осіб, котрі не мали документів, і відправляли їх до полкової в’язниці у м. Стародуб. Окрім самих утікачів до полкового секвестру іноді потрапляли їхні поводирі. В статті підрахувано загальну кількість арештантів секвестру та їхню статеву структуру. З’ясовано, що безпаспорство у 1763–1764 рр. було найчастішою підставою для арешту. На території Стародубського полку кількість ув’язнених за цей злочин становила понад третину від загальної кількості. На думку автора, це було пов’язано з прикордонністю Стародубщини. Під час ув’язнення арештантів допитували про причини відсутності документів, чи скоювали вони інші порушення, їхнє попереднє місце проживання та інше. Зазвичай після короткого слідства у Стародубському секвестрі безпаспортних повертали додому, де рішення про їхню подальшу долю приймала місцева влада. У деяких випадках порушникам з Польських земель дозволяли оселитися на території полку. Спираючись на результати дослідження, автор приходить до думки, що в’язницю в Гетьманщині варто розглядати як своєрідний фільтр від чужинців та злодіїв.

Ключові слова


Гетьманщина, Стародубський полк, безпаспортство, волоцюга, злочинність, арешт, в’язниця

Повний текст:

PDF

Посилання


Акельев, Е. 2012. Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина. Москва: Молодая гвардия.

Анисимов, Е. 2002. Политический розыск и тайная полиция в XVIII веке. Жандармы России. Политический розыск в России. XV–XX века. М.: ОЛМА-ПРЕСС; СПб.: Нева. С. 89– 200.

Висковатов, А. 1899. Историческое описание одежды и вооружения Российских войск: с рисунками, составленное по Высочайшему повелению. Ч. 4. СПб.: издание Главнаго интендантскаго управления.

Во все полки о собрании з колодничьих вещей денегъ і исправлении за оніе на колодниковъ кандаловъ и о протчем. 1761–1762. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (ЦДІАК України). Ф. 51. Оп. 3. Спр. 16748.

Волошин, Ю. 2005. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у ХVIII ст. (історико-демографічний аспект). Полтава: АСМІ.

Волошин, Ю. 2016. Кримінальна злочинність. Козаки і посполиті: Міська спільнота Полтави другої половини XVIII ст. Київ: К.І.С. С. 227–267.

Дегтярьов, С. 2010. Маловідомий опис м. Батурин 1760 р. Сумський історико-архівний журнал. Вип. VIII–IX. С. 32–66.

Книги третие меские Ператинские. 1908. Стороженки: фамильный архив, Т. 6. Киев: Типография товарищества Г. Л. Фронцкевича. С. 1–388.

Кривошея, В. & Кривошея, І. & Кривошея, О. 2009. Неурядова старшина Гетьманщини, К.: Стилос.

Лаєвський, А. 2015. Політико-адміністративний устрій Стародубського полку. Український історичний збірник. Вип. 18. С. 81–91.

Лазаревский, А. 1888. Описание старой Малороссии. Материалы для истории заселения, землевладения и управления. Том первый. Полк Стародубский. К.: Типография К. Н. Милевского.

По доношению полковника полтавского Горленка о предложении во все Малороссийские полки о сиску і поимки бежавшого великороссийского человека Левка Коноплеева. 1755. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 13314.

Статейние списки присилаеміе с полков о содержачихся в острогахъ колодниках, также о колодничьихъ и челобитничьихъ делах решенних и нерешенних. 1763–1764. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 18078.

Шпіренбург, П. 2009, Людина і держава: Європа ранньої модерної доби. Оксфордська історія в’язниць. К.: Всесвіт. С. 73–106.