ПІДГОТОВКА ДО ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО ПОВСТАННЯ 1863–1864 РР. В ЦАРСТВІ ПОЛЬСЬКОМУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Автор(и)

 • Ю. В. Хитровська Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136725

Ключові слова:

польське національно-визвольне повстання 1863–1864 рр., Царство Польське, Правобережна Україна, російські власті, релігійні й патріотичні маніфестації

Анотація

Спираючись на архівні документи й матеріали та спеціальну наукову літературу, автор статті аналізує передумови і процес підготовки польського національно-визвольного повстання 1863–1864 рр. проти Росії в Царстві Польському, акцентуючи увагу на особливостях території Правобережжя.

Посилання

 1. Ананьев, С. В. 2014. Украинский аспект польского восстания 1863 года: забытые уроки прошлого. Вестник Саратовского государственного технического университета. История. Исторические науки. № 3 (76). С. 150–154.
 2. Державний архів Київської обл. (Держархів Київської обл.). Ф. 2. Оп. 177. Спр. 4. 20 арк.
 3. Держархів Київської обл. Ф. 2. Оп. 177. Спр. 254. 27 арк.
 4. Державний архів Львівської обл. Ф. 350. Оп. 2. Спр. 1075. Арк. 4.
 5. Державний архів Рівненсьокої обл. Ф. 394. Оп. 1. Спр. 131. Арк. 6–6 зв., 12.
 6. Марахов, Г. И. 1967. Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украине. К.: Вища школа.
 7. Подолия (историческое описание). 1891. СПб.: Общественная польза.
 8. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (ЦДІАК України). Ф. 442. Оп. 811. Спр. 11. 78 арк.
 9. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 811. Спр. 51. Арк. 37, 97–99, 114, 119, 128, 133, 158, 184, 186–187, 227–228.
 10. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 811. Спр. 152. Арк. 157.
 11. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 811. Спр. 256. Арк. 1.
 12. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 812. Спр. 2. Арк. 112, 137–139.
 13. ЦДІАК України. Ф. 442. Оп. 812. Спр. 25. Арк. 2–3, 25.
 14. ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 261. Спр. 7. Арк. 27, 41.
 15. Штакельберг, Ю. И. 1971. Генерал-кригс-комиссар И. Д. Якобсон о восстании 1863–1864 гг. Исследования по истории общественного движения. М.: Наука.

##submission.downloads##

Як цитувати

Хитровська, Ю. В. (2018). ПІДГОТОВКА ДО ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО ПОВСТАННЯ 1863–1864 РР. В ЦАРСТВІ ПОЛЬСЬКОМУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ. Сторінки історії, (46). https://doi.org/10.20535/2307-5244.46.2018.136725

Номер

Розділ

Статті