№ 48

Зміст

Статті

МОГИЛЬНИК ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЧЕРНЕЛІВ-РУСЬКИЙ (ЗА ДАНИМИ ЕТНІЧНОЇ КРАНІОСКОПІЇ) PDF
Ю. В. Долженко
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ВОЛИНІ У 1915–1916 РР. PDF
Я. П. Цецик, А. Є. Залужна, О. А. Буравський
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В ІСТОРИКО-ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. PDF
Ф. Л. Левітас, О. О. Салата, Ю. А. Ладний
Російське питання на Паризькій мирній конференції у січні-лютому 1919 р. PDF
Н. Д. Городня
Владна протидія розвитку організацій і об’єднань національних меншин УСРР в контексті більшовицьких перетворень 1920-х років. PDF
І. Ніколаєв, С. Шкіль
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ PDF
Р. П. Давидюк, А. А. Жив’юк
УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 1920-Х РР. ЯК СКЛАДОВА ЄДИНОГО НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ СРСР PDF
В. В. Сокирська, О. П. Чучалін
The evolution of the social and political movements of Ukrainians in the Chelm and Podlasie regions in the first half of the 1930s and its impact on the state's mobilization potential PDF
Iurii Perga
«ІТАЛІЙСЬКЕ КУБЛО»: СЕКРЕТНІ СПІВРОБІТНИКИ ДПУ З ОДЕСЬКОГО «КЛУБУ ІНОЗЕМНИХ МОРЯКІВ» PDF
В. А. Савченко, О. П. Тригуб
Особливості «пролетаризації» студентства вищих навчальних закладів УСРР у 1920–1930-х рр. та її наслідки PDF
Ю. В. Хитровська
ПРАЦЕВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ В ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1943 рр.) PDF
І. С. Тарнавський
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ УСТРІЙ ОРГАНІВ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІЮЧОЇ АРМІЇ ПІД ЧАС ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД ГІТЛЕРІВСЬКИХ АГРЕСОРІВ (1943–1944 рр.) PDF
Д. В. Вєдєнєєв
СПІВРОБІТНИЦТВО ВЧЕНИХ ВСЕСОЮЗНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР І НАУКОВЦІВ УГОРСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1970 – 1980-Х РР. PDF
С. М. Базиль, В. М. Крижанівський
СТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ 1974 р.: ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ МІЖУРЯДОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІЛЬНОТ PDF
С. О. Морозов
Журнали мод як відображення соціальної стратифікації радянського суспільства PDF
В. О. Венгерська
Role of Ukrainian diaspora in the development of environmental movement in Ukraine in late 1980s – early 1990s PDF
Tetiana Perga
Становлення інклюзивної освіти у контексті модернізації загальноосвітньої школи у сучасній Україні PDF
А. І. Махінько
ПОЛІТИКА “КРИТИЧНОГО ДІАЛОГУ” У ВІДНОСИНАХ ПОЛЬЩІ І БІЛОРУСІ (1996–2004) PDF
О. М. Піх, О. В. Руда
НАЦІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА XX – XXI ст. PDF
М. В. Афанасьєва, Л. І. Кормич