ДІАЛОГ КУЛЬТУР І ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО ЄВРАЗIЙСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ IСТОРІОГРАФIЇ

С. І. Лисенко

Анотація


В статті розглядаються передумови формування сучасної української історіографії проблеми діалогу культур та українського євразійства. Аналізуються погляди на те, що слід розуміти під Заходом і Сходом, під діалогом культур та проблемою українського євразійства. Виділяються основні концепції діалогу й напрямки в оцінках як окремих складових проблеми, так і її в цілому.

Ключові слова


культура, євразійство, історіографія, Схід, Захід

Повний текст:

PDF

Посилання


Бредун І. В. Цивілізаційно-культурна ідентифікація в сучасній Україні / І. В. Бредун // Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. — Харків : ХАІ, 2011. — № 3. — С. 57–62.

Вервес Г. Українці на рандеву з Європою / Вервес Г. — К. : Інститут історії НАН України, 1996. — С. 17.

Горєлов М. Є. Цивілізаційна історія України / Горєлов М. Є., Моця О. П., Рафальський О. О. — К. : Ексоб, 2005. — 632 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси : у 12 т., 14 кн. / Грушевський М. С. — Т. 1. — К. : Наук. Думка, 1991. — 736 с.

Дашкевич Я. Україна на межі між Сходом і Заходом (XIV—XVIII ст.) / Я. Дашкевич // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові. — Т. 222. — Праці історико-філософської секції. — Львів, 1991. — С. 28–44.

Залізняк Л. Л. Україна серед світових цивілізацій / Залізняк Л. Л. — К. : Знання, 2000. — 72 с.

Лахижа М. І. Місце України у дилемі Схід-Захід: проблема відповідності викликам сучасності / М. І. Лахижа // Європейські студії і право. Електронне наукове фахове видання. — 2011.

Лисяк-Рудницький І. Україна між Сходом і Заходом / І. Лисяк-Рудницький // Історичні есе. — Т. 1. — К. : Основи, 1994. — С. 1–9.

Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI століття / Терещенко Ю. І. — К. : Перун, 1996. — 496 с.

Толочко О. П. The Good, the Bad and the Ugly / О. П. Толочко // Критика. — К., 1998. — Число 7–8 (9–10). — С. 24–31.

Толочко П. П. Діалог культур і проблема українського євразійства / П. П. Толочко // Диалог украинской и русской культур: материалы международной научно-практической конференции (24–25 окт. 1996, г. Киев). — К., 1997. — С. 19–25.

Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нарис з історії культури до початку XVIII століття [Електронний ресурс] / І. Шевченко. — Режим доступу : http://litopys.org.ua/ishevch/ishev03.htm.

Яковенко Н. М. Україна між Сходом і Заходом: проекція однієї ідеї / Н. М. Яковенко // Яковенко Н. М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI—XVII ст. / Яковенко Н. М. — К. : Критика, 2003. — С. 333–365.

Ясь О. В. Історіографія / О. В. Ясь // Енциклопедія історії України : В 5 т. / редкол.: В. А. Смолій та ін. — К. : Наук. думка, 2005. — Т. 3: Е—Й. — 2005. — С. 584–591.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87636

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.