ДІАЛОГ КУЛЬТУР І ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО ЄВРАЗIЙСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ IСТОРІОГРАФIЇ

Автор(и)

 • С. І. Лисенко

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87636

Ключові слова:

культура, євразійство, історіографія, Схід, Захід

Анотація

В статті розглядаються передумови формування сучасної української історіографії проблеми діалогу культур та українського євразійства. Аналізуються погляди на те, що слід розуміти під Заходом і Сходом, під діалогом культур та проблемою українського євразійства. Виділяються основні концепції діалогу й напрямки в оцінках як окремих складових проблеми, так і її в цілому.

Посилання

 1. Бредун І. В. Цивілізаційно-культурна ідентифікація в сучасній Україні / І. В. Бредун // Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. — Харків : ХАІ, 2011. — № 3. — С. 57–62.
 2. Вервес Г. Українці на рандеву з Європою / Вервес Г. — К. : Інститут історії НАН України, 1996. — С. 17.
 3. Горєлов М. Є. Цивілізаційна історія України / Горєлов М. Є., Моця О. П., Рафальський О. О. — К. : Ексоб, 2005. — 632 с.
 4. Грушевський М. С. Історія України-Руси : у 12 т., 14 кн. / Грушевський М. С. — Т. 1. — К. : Наук. Думка, 1991. — 736 с.
 5. Дашкевич Я. Україна на межі між Сходом і Заходом (XIV—XVIII ст.) / Я. Дашкевич // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові. — Т. 222. — Праці історико-філософської секції. — Львів, 1991. — С. 28–44.
 6. Залізняк Л. Л. Україна серед світових цивілізацій / Залізняк Л. Л. — К. : Знання, 2000. — 72 с.
 7. Лахижа М. І. Місце України у дилемі Схід-Захід: проблема відповідності викликам сучасності / М. І. Лахижа // Європейські студії і право. Електронне наукове фахове видання. — 2011.
 8. Лисяк-Рудницький І. Україна між Сходом і Заходом / І. Лисяк-Рудницький // Історичні есе. — Т. 1. — К. : Основи, 1994. — С. 1–9.
 9. Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI століття / Терещенко Ю. І. — К. : Перун, 1996. — 496 с.
 10. Толочко О. П. The Good, the Bad and the Ugly / О. П. Толочко // Критика. — К., 1998. — Число 7–8 (9–10). — С. 24–31.
 11. Толочко П. П. Діалог культур і проблема українського євразійства / П. П. Толочко // Диалог украинской и русской культур: материалы международной научно-практической конференции (24–25 окт. 1996, г. Киев). — К., 1997. — С. 19–25.
 12. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нарис з історії культури до початку XVIII століття [Електронний ресурс] / І. Шевченко. — Режим доступу : http://litopys.org.ua/ishevch/ishev03.htm.
 13. Яковенко Н. М. Україна між Сходом і Заходом: проекція однієї ідеї / Н. М. Яковенко // Яковенко Н. М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI—XVII ст. / Яковенко Н. М. — К. : Критика, 2003. — С. 333–365.
 14. Ясь О. В. Історіографія / О. В. Ясь // Енциклопедія історії України : В 5 т. / редкол.: В. А. Смолій та ін. — К. : Наук. думка, 2005. — Т. 3: Е—Й. — 2005. — С. 584–591.

##submission.downloads##

Як цитувати

Лисенко, С. І. (2016). ДІАЛОГ КУЛЬТУР І ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО ЄВРАЗIЙСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ IСТОРІОГРАФIЇ. Сторінки історії, (35). https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87636

Номер

Розділ

Статті