№ 35 (2013)

Зміст

Статті

КИЇВСЬКИЙ МИТРОПОЛИТ ВОЛОДИМИР: СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
Д. В. Козлов
ОБРАЗ КИЄВА В ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ АНДРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА МУРАВЙОВА PDF
О. О. Побережник
ВІДЧУЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО СЕЛЯНСТВА ВІД ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. PDF
Юлія Валентинівна Хитровська
ВІДРЯДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (на прикладі вишів Наддніпрянщини) PDF
С. М. Ховрич
МОДЕРНІЗАЦІЯ І СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ PDF
О. А. Удод, М. Ф. Юрій
САМОГУБСТВА ЯК ВИЯВ ДУХОВНОЇ КРИЗИ СТУДЕНТСТВА ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
М. Е. Кругляк
АГРАРНІ ВІДНОСИНИ НА ВОЛИНІ (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) PDF
Я. П. Цецик
УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX — ПОЧАТКУ XX ст. (на прикладі цукрової та нафтової промисловості) PDF
О. В. Малюта
ЕКСПОРТ ЦУКРУ З УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДО ПЕРСІЇ НАПЕРЕДОДНІ Й У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
О. Е. Пилипенко
РОСІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ ПОЧАТКУ ХХ ст. НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ В КОНТЕКСТІ ВИБОРІВ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ PDF
Ольга Володимирівна Мартинюк
З ІСТОРІЇ КАДЕТСЬКИХ КОРПУСІВ В УКРАЇНІ PDF
Анна Іванівна Махінько
ВІЙСЬКОВИЙ МІНІСТР УНР ОЛЕКСАНДР ЖУКОВСЬКИЙ: МАЛОДОСЛІДЖЕНІ СТОРІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
М. В. Герасименко
УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр. У РАДЯНСЬКОМУ ПРОПАГАНДИСТСЬКОМУ ДИСКУРСІ
Людмила Гриневич
TIME CAPSULE: MICHAEL LUCHKOVICH AND THE FAMINE PDF
Serge Cipko
БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КИЄВА — НОВОЇ СТОЛИЦІ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1934 –1940 рр.) PDF
Н. Ф. Гнатюк
СРСР — НІМЕЧЧИНА: ХТО ПЛАНУВАВ РОЗПОЧАТИ ВІЙНУ? PDF
Шаміль Шахович Рамазанов, Людмила Русланівна Ігнатова
ДО ПИТАННЯ ПРО СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ ІСТОРІОГРАФІЮ ГОЛОКОСТУ PDF
А. Ф. Медведовська
ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ БЕРЕЖКОВ — ЛЮДИНА ДИВОВИЖНОЇ ДОЛІ PDF
А. К. Скуратовський, В. В. Янковий
АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ У ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ (1999 –2002 рр.): ІСТОРІЯ ТА НАСЛІДКИ PDF
В. В. Головко
ДІАЛОГ КУЛЬТУР І ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО ЄВРАЗIЙСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ IСТОРІОГРАФIЇ PDF
С. І. Лисенко
ІДЕАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ІНДУКЦІЇ PDF
Р. С. Клюйков, С. Ф. Клюйков

Рецензії

НОВА КНИГА І НОВІ ПІДХОДИ У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМАТИКИ ГОЛОДУ [Людмила Гриневич. Голод 1928 –1929 рр. у Радянській Україні. – К. : Інститут історії України НАН України, 2013. — 360 с.]. PDF
Т. В. Бикова

Хроніка науково-методичного життя

ПРО П’ЯТИЙ МІЖВУЗІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» (Київ, 14 грудня 2012 р.)
Світлана Олександрівна Костилєва