ВІДРЯДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (на прикладі вишів Наддніпрянщини)

Автор(и)

 • С. М. Ховрич

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87341

Ключові слова:

освіта, вчені, відрядження, Наддніпрянська Україна, губернія, Російська імперія, Коллеж де Франс, механіка, фізика

Анотація

Проаналізовано міжнародні наукові зв’язки деяких навчальних закладів українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. в окремих напрямах.

Посилання

 1. Абашник В. А. Харьковский профессор философии В. М. Каринский (1874–193?) : [Электронный ресурс] / В. А. Абашник. — Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Fp/2012_1012/29_Abash.pdf
 2. Бастракова М. С. Филантропическая поддержка науки в России во второй половине ХІХ в. / М. С. Бастракова // Вопросы истории естествознания и техники. — М. : Наука, 2012. — № 1. — С. 41–66.
 3. Державний архів міста Києва (далі — ДАК). — Ф. 16. — Оп. 465. — Од. зб. 5983 — 72 арк.
 4. ДАК. — Ф. 18. — Оп. 1. — Од. зб. 1263. — Арк. 47 зв.
 5. ДАК. — Ф. 18. — Оп. 1. — Од. зб. 1267. — 48 арк.
 6. Журнал Министерства народного просвещения (далі — ЖМНП). — 1863. — Ч. СХVIII. — № 4. — Отдел ІІ: оф. статьи и известия.
 7. Известия о деятельности и состоянии наших учебных заведений // ЖМНП. — 1872. — Ч. СLXIII. — № 10 (4-е десятилетие). — С. 205–241.
 8. Извлечение из всеподданнейшего отчета г. Министра народного просвещения за 1873 год // ЖМНП. — 1875. — Ч. СLXXXI. — № 9 (5 десятилетие). — С. 1–68.
 9. Извлечения из отчетов лиц, отправленных за границу для приготовления к профессорскому званию // ЖМНП. — 1863. — Ч. СХVII. — № 1. — Отдел ІІ: оф. статьи и известия. — С. 47–96.
 10. Извлечения из отчетов лиц, отправленных за границу для приготовления к профессорскому званию // ЖМНП. — 1863. — Ч. СХVII. — № 2. — Отдел ІІ оф. статьи и известия. — С. 97–175.
 11. Извлечения из отчетов лиц, отправленных за границу для приготовления к профессорскому званию // ЖМНП. — 1863. — Ч. СХVII. — № 3. — Отдел ІІ: оф. статьи и известия. — С. 215–306.
 12. Пирогов Н. И. По поводу занятий русских ученых за границею / Н. И. Пирогов // ЖМНП. — 1863. — Ч. СХХ. — № 12. — Отдел ІІІ: педагогика и дидактика. — С. 109–128.
 13. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. — СПб : Тип. Имп. АН, 1871. — Т. IV: Царствование императора Александра II 1865–1870. — 144, 44, 40 с.
 14. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. — Т. XIV: Царствование государя императора Николая ІІ. 1896 год. — СПб. : Общественная польза, 1900. — 1514, 40 с.
 15. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі — ЦДІАК України). — Ф. 707. — Оп. 31. — Од. зб. 28. — 7 арк.
 16. ЦДІАК України. — Ф. 707. — Оп. 32. — Од. зб. 270. — 22 арк.
 17. ЦДІАК України. — Ф. 707. — Оп. 34. — Од. зб. 185. — 42 арк.
 18. ЦДІАК України. — Ф. 707. — Оп. 35. — Од. зб. 80. — 54 арк.

##submission.downloads##

Як цитувати

Ховрич, С. М. (2016). ВІДРЯДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (на прикладі вишів Наддніпрянщини). Сторінки історії, (35). https://doi.org/10.20535/2307-5244.35.2013.87341

Номер

Розділ

Статті