КРИМСЬКІ КРАЙОВІ УРЯДИ 1918 –1919 рр.

Автор(и)

  • Т. Ю. Бикова

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.34.2012.86697

Анотація

В статті розглядається діяльність урядів, які існували на території Кримського півострова протягом 1918–1919 рр., їхні відносини з політичними силами, котрі боролися за владу в Україні — урядами Української Держави, більшовиками та Добровольчою армією.

Посилання

Борьба за Советскую власть в Крыму. Сборник документов и материалов. — Т. 2. Май 1918 г. — Ноябрь 1918 г. — Симферополь : Крымиздат, 1961. — 342 с.

Бочагов А. К. Милли-Фирка. Национальная контрреволюция в Крыму / Бочагов А. К. — Симферополь : Крымгосизд, 1930. — 117 с.

Боєчко В. Д. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан / Боєч- ко В. Д., Ганжа О. І., Захарчук Б. І. — К. : Основи, 1994. — 253 с.

Бунегин М. Ф. Революция и гражданская война в Крыму / Бунегин М. Ф. — Сим- ферополь : Крымиздат, 1927. — 336 с.

Возгрин В. Е. Исторические судьбы крымских татар / Возгрин В. Е. — М. : Мысль, 1992. — 446 с.

Вольфсон Б. Изгнание германских оккупантов из Крыма / Вольфсон Б. — Сим- ферополь : Красный Крым, 1939. — 254 с.

Гарчев П. І. Про створення Кримської Радянської Республіки в 1919 р. / П. І. Гар- чев, В. В. Овод // Український історичний журнал. — 1992. — № 4. — С. 78–94.

Герасименко В. К. Махно / В. К. Герасименко // Деникин — Юденич — Врангель / Под ред. С. А. Алексеева. — М. — Л., 1927. — 117 с.

Гражданская война и военная интервенция в СССР. энциклопедия. / Под ред. С. С. Хромова. — М. : Советская энциклопедия, 1983. — 1080 с.

Державний архів Автономної Республіки Крим. — Ф.-П. 150. — Оп. 1. — Спр. 109.

Там само. — Ф.-П. 150. — Оп. 1. — Спр. 776.

Там само. — Ф.-Р. 1000. — Оп. 3. — Спр. 1.

Зарубин А. Г. Без победителей. Из истории гражданской войны в Крыму / А. Г. За- рубин, В. Г. Зарубин. — Симферополь, 1997. — 284 с.

Зарубин А. Г. К истории Милли-Фирка (Национальной партии) / А. Г. Зарубин. // Крымский музей. — 1994. — № 1. — С. 56–64.

Зарубин А. Г. Крымско-татарское национальное движение в 1917–1921 гг. Документы / А. Г. Зарубин // Вопросы развития Крыма (научно-практ. дискуссионно-ана- литический сборник). — Вып. 3. — Симферополь, 1996. — С. 118–134.

Іванець І. Кримський вектор політики гетьмана Скоропадського: новий підхід чи наслідування Центральної Ради / І. Іванець // Гетьман Павло Скоропадський і Україн- ська Держава 1918 року. Науковий збірник. — К., 1998. — 386 с.

Королёв В. И. Черноморская трагедия (Черноморский флот в политическом во- довороте 1917–1918 гг.) / Королев В. И. — Симферополь : Таврия, 1994. — 37 с.

Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма / Надинский П. Н. — Симферополь : Крымиздат, 1957. — Ч. 2. — 451 с.

Притуляк П. П. Економічний договір УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 р. / П. П. Притуляк // Український історичний журнал. — 1997. — № 1. — С. 37–54.

Сергійчук В. Український Крим / Сергійчук В. — К., 2001. — 157 с.

Состав правительств Крыма периода гражданской войны // Известия Крымско- го республиканского краеведческого музея. — 1995. — № 11. — С. 24–43.

Хроника революционных событий в Крыму. 1917–1920 гг. — Симферополь : Крым - издат, 1969. — 381 с.

Чирва И. С. Крым революционный. Историко-партийный очерк / Чирва И. С. — К., 1963. — 542 с.

Чумак В. Кримська карта / В. Чумак // Політика і час. — 1994. — № 9.

Чумак В. Україна і Крим. Спільність історичної долі: феномен на межі Європи і Сходу / Чумак В. — К., 1995. — 88 с.

Центральний Державний архів вищих органів влади і управління України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 4

Там само. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 5.

Там само. — Ф. 3766. — Оп. 1. — Спр. 132.

Центральний Державний архів громадських об’єднань України. — Ф. 57. — Оп. 2. — Спр. 76.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті