№ 34 (2012)

Зміст

Статті

«У ВЛАДИКАХ АПОСТОЛ» (ДО ПИТАННЯ ПРО ЧАС ТА ОБСТАВИНИ КАНОНІЗАЦІЇ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА) PDF
О. О. Роменський
ИСТОРИОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОПОВЕДЕЙ ЛИДЕРА ХАСИДОВ РАББИ ЛЕВИ ИЦХАКА ИЗ БЕРДИЧЕВА PDF
И. В. Туров
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЖІНКИ В КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ PDF
В. В. Кукса
З ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ СВЯТОЇ РІВНОАПОСТОЛЬНОЇ МАРІЇ МАГДАЛИНИ PDF
Анна Іванівна Махінько
ЧЕРНЕЦТВО XVIII ст. ЗА МЕЖАМИ ОБИТЕЛІ: БЛАГОЧЕСТИВІ БОГОМОЛЬЦІ ЧИ «БРОДЯГИ И БЕЗДЕЛЬНИКИ»? PDF
Я. М. Шульга
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ у 1895 –1914 рр. PDF
Я. П. Цецик
ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БІЖЕНЦІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (квітень — грудень 1918 р.) PDF
Л., Ю. М., І. Жванко, Стрілець
ІСААК МАЗЕПА В ДЕРЖАВОТВОРЕННІ В УНР ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ PDF
В. Г. Гаврик
КРИМСЬКІ КРАЙОВІ УРЯДИ 1918 –1919 рр. PDF
Т. Ю. Бикова
ДРАМАТУРГІЧНА НАПРУГА В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ ДОБИ МОДЕРНУ PDF
О. П. Гужва, Подорожний
ПЕРША МІЖНАРОДНА «КОСМІЧНА» ВИСТАВКА ТА ЇЇ ОРГАНІЗАТОРИ PDF
Д., В. Стефанович, Янковий
ОСОБЛИВОСТІ СОЮЗНО-УКРАЇНСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У РОЗРОБЦІ ПЛАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ВІД НЕДОРОДУ 1928 р. PDF
Людмила Володимирівна Гриневич
УКРАЇНЦІ — РЯТІВНИКИ ЄВРЕЇВ ПІД ЧАС ГОЛОКОСТУ PDF
І. Я. Щупак
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В. В. ТАРНОВСЬКОГО У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. PDF
І. С. Синельник
УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЯ У 1990-х рр.: РОЗВИТОК В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ТА РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
В. В. Головко
НАУКА І РЕЛІГІЯ: ІСТОРІЯ ВІДНОСИН PDF
Тетяна Вікторівна Шевчук
ВИТОКИ НОБЕЛІВСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ PDF
Ніна Іванівна Паламарчук
Є.Є. ВІКТОРОВСЬКИЙ ТА ЙОГО МАТЕМАТИЧНІ ЗДОБУТКИ PDF
Л. С. Баштова
БЛАГОДІЙНИЦТВО ЯК СПОСІБ ЖИТТЯ БАРОНА ФЕДОРА ШТЕЙНГЕЛЯ PDF
І. В. Кузьміна
МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ ПРОФЕСОРА П. МІНЯЄВА (1868–1958 рр.) PDF
С. М. Ховрич
МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ ЧИТАНЬ З ЦИКЛУ «ВИДАТНІ КОНСТРУКТОРИ УКРАЇНИ» ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Світлана Олександрівна Костилєва
MEMORY STUDIES: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Світлана Миколаївна Осіпчук