POLISH POLICY OF RELIGIOUS REVINDICATION IN CHELM AND SOUTHERN PODLASIE REGIONS IN 1937–1938

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.45.2017.117192

Ключові слова:

revindication, national minority, national assimilation policy, Chelm region, Second Polish republic

Анотація

The article describes the main reasons that led to the change of Polish state policy towards Ukrainian national minority in Chelm and Southern Podlasie regions in the second half of the 1930s. The author shows preparations of the Polish government to polonization policy of the region and its implementation in 1917–1938.

Посилання

  1. Archiwum Państwowe w Lublinie, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Chełmie, sygn.38, 263 k.
  2. Archiwum Państwowe w Lublinie, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Chełmie, sygn. 97 Sprawy polityczne, 73 k.
  3. Doroszewski, J. 2000. Oświata s życie kulturalne społeczności ukraińskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. Lublin.
  4. Kęsik, J. 1998. Naród pod bronią: społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918–1939. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  5. Kuprianowicz, G. 2003. Projekty «rozwiązania» kwestii ukraińskiej na Chełmszczyźnie i Podlasiu Południowym w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku. у: Волинь і Холмщина 1938–1947. Польсько-українське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, спогади. Львів: І-т українознавства ім. І. Крип’якевича. 99–118.
  6. Szumiło, M. 2006. Antoni Wasyńczuk 1885-1935: Ukraiński działacz narodowy i polityk. Lublin.
  7. Zaporowski, Z. 1989. Ukraińcy na Lubelszczyźnie 1918–1922. Lublin.
  8. Макар, Ю. 2011. Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915–1947). Дослідження. Спогади. Документи. Т. 1. Дослідження. Чернівці.
  9. Пастернак, Є. 1989. Нарис історії Холмщини і Підляшшя: Новіші часи. Вінніпег-Торонто.
  10. Перга, Ю. 2016. Суспільно-політичне життя українців Холмщини та Підляшшя 1918–1939 рр. [Текст]: дис. ... канд. іст. наук. Київ.

##submission.downloads##

Як цитувати

Perga, I. (2017). POLISH POLICY OF RELIGIOUS REVINDICATION IN CHELM AND SOUTHERN PODLASIE REGIONS IN 1937–1938. Сторінки історії, (45). https://doi.org/10.20535/2307-5244.45.2017.117192

Номер

Розділ

Статті