№ 45 (2017)

Зміст

Статті

ДОРЕВОЛЮЦІЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ НА ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСАХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Л. І. Ломако
ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЩОДО СТАНОВИЩА РПЦ ТА ВПЛИВІВ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНТСВА НА НАРОДНІ МАСИ В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (КРІЗЬ ПРИЗМУ ПУБЛІКАЦІЙ У ПРАВОСЛАВНІЙ ПРЕСІ) PDF
Ю. В. Хитровська
МІЖ СЦИЛЛОЮ І ХАРИБДОЮ: ЄВРЕЇ-БІЖЕНЦІ У ЧАСИ РЕВОЛЮЦІЙ ТА ВОЄН В УКРАЇНІ (1917 — ПОЧ. 1920-Х РР.) PDF
Л. В. Гриневич
POLISH POLICY OF RELIGIOUS REVINDICATION IN CHELM AND SOUTHERN PODLASIE REGIONS IN 1937–1938 PDF
Iurii Perga
ВІД ПОЕТА ДО ПОЛІТИКА: ПАВЛО ТИЧИНА PDF
Р. Ю. Кабанець
«МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ» В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 рр.) PDF
І. С. Тарнавський
ЛЬВІВСЬКО-САНДОМИРСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ (ПЕРШИЙ ЕТАП 13–27 ЧЕРВНЯ 1944 Р.) PDF
Ш. Ш. Рамазанов, І. К. Лебедєв
УКРАЇНОЗНАВЧА ТЕМАТИКА У ПРОГРАМАХ РАДІО СВОБОДА (1950–1970-ті рр.) (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВУ М. ДЕМКОВИЧА-ДОБРЯНСЬКОГО) PDF
Д. М. Кравець
СЕРЕДНЯ ШКОЛА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ PDF
А. І. Махінько
ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ ТА ПОЛІЕТНІЧНІСТЬ НА СТОРІНКАХ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
С. О. Костилєва
CULTURAL AND HUMANITARIAN COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND POLAND AS AN INSTRUMENT OF ESTABLISHING INTERSTATE DIALOGUE PDF
L. Shpakovskyi
WHY IS IT IMPORTANT TO STUDY THE HISTORY OF THE HOLODOMOR – THE GENOCIDE OF THE UKRAINIAN PEOPLE PDF
B. Klid
КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА НА МАЛЬТІ PDF
Т. Ю. Перга, Т. В. Шевчук
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА Без заголовку
І. О. Мікульонок, І. А. Андреєв