ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЩОДО СТАНОВИЩА РПЦ ТА ВПЛИВІВ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНТСВА НА НАРОДНІ МАСИ В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (КРІЗЬ ПРИЗМУ ПУБЛІКАЦІЙ У ПРАВОСЛАВНІЙ ПРЕСІ)

Автор(и)

  • Ю. В. Хитровська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» http://orcid.org/0000-0003-3666-3327

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.45.2017.117189

Ключові слова:

Російська православна церква, православне духовенство, Правобережна Україна, самодержавство, суспільство

Анотація

Спираючись на матеріали православної періодики кінця ХІХ — початку ХХ ст. та спеціальну наукову літературу, автор статті аналізує громадське ставлення до РПЦ та православних церковно- і священнослужителів Правобережної України наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.

Посилання

Епископ Подольский, Леонтий. 1866. Речь к благочинным. Киевские епархиальные ведомости (отд. неофиц.). № 8. 253–262.

Задачи духовенства… 1907. Церковь и народ. № 3. 14 января. 2–3.

Історія релігії в Україні, 1999. К.: Знання.

Никольський, Н. М. 1990. История русской церкви. Минск: Беларусь.

Опыт обращения с служителем алтаря… 1866. Киевские епархиальные ведомости (отд. неофиц.). № 17. 550–551.

Отчет о состоянии Подольской епархии за 1909 г. 1909. РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 2349, 62 л.

Петрушевский, К. 1866. Священники в современном общественном мнении. Киевские епархиальные ведомости (отд. неофиц.). № 18. 561–576.

Пробуждение духовенства… 1917. Православная Волынь. № 24. 29 октября. 1–2.

Священник, Д. С. 1906. Положение духовенства в общественном движении. Волынские епархиальные ведомости (часть неофиц.). № 29. 960–965.

Соколов, В. 1916. Грех наших дней… Церковь и жизнь. № 5. 1 марта. 70–71.

Суд идет! 1917. Православная Волынь. № 23. 22 октября. 2.

Титов, И. В. 1912. Современные мысли… Объединение, журнал. № 26–27. 20–21.

Щеглов, В. 1916. Клерикализм и христианская политика. Церковь и жизнь. № 18. 25 сентября. 273.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті