ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ПЕРЕД РАДОЮ ЄВРОПИ ТА ЇХ ВИКОНАННЯ

Автор(и)

 • Н. Г. Гузь

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.107731

Ключові слова:

Україна, Рада Європи, виконання зобов’язань, європей- ський правовий простір, правові стандарти Ради Європи

Анотація

У статті визначено основні зобов’язання України перед Радою Євро-
пи, досліджено хід їх виконання. Представлені висновки про значення ви-
конання Україною цих зобов’язань.

Посилання

 1. Бенуа-Ромер Ф. Право Ради Європи: прямуючи до загальноєвропейського правового простору / Ф. Бенуа-Ромер, Г. Клебес. — К. : К.І.С, 2007. — 232 c.
 2. Висновок Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи № 190 (1995) від 26 вересня 1995 року : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_590
 3. Гнатовський М. М. Європейський правовий простір. Концепція і сучасні проблеми / Гнатовський М. М. — К. : Промені, 2005. — 224 с.
 4. Горбунова Л. М. Чинне законодавство України та Європейська конвенція з прав людини : [Електронний ресурс] / Горбунова Л. М. — Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/948
 5. Директива Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про дотримання державамичленами Ради Європи своїх зобов’язань» № 508 (1995) : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/?uid=1014.693.0
 6. Заблоцька Л. Г. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи / Заблоцька Л. Г.— К., 2007. — 224 c.
 7. Закон України від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР «Про конституційний Суд України» : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80/page2
 8. Закон України від 24 березня 1998 року № 202/98-ВР «Про державну виконавчу службу» : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/202/98-%D0%B2%D1%80
 9. Онищенко О. C. Рада Європи. Діяльність & здобутки : [Текст] / Онищенко О. С.— К. : Право, [1999]. — 87 с.
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 792 «Про організаційні заходи, спрямовані на виконання зобов’язань України, передбачених Висновком Парламентської Асамблеї Ради Європи від 26 вересня 1995 р. № 190 щодо Заявки України на вступ до Ради Європи» : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/792/96-п
 11. Резолюція 1194 (1999) Парламентської Асамблеї Ради Європи від 22.06.1999 «Виконання Україною зобов’язань» : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_597
 12. Резолюція 1262 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Виконання обов’язків та зобов’язань Україною» від 27.09.2001 : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_607
 13. Рекомендація № 1416 (1999) Парламентської Асамблеї Ради Європи від 22.06.1999 «Виконання Україною зобов’язань» : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_599
 14. Розпорядження Президента України від 11.03.1996 №48/96-рп «Про утворення Державної міжвідомчої комісії з питань впровадження в законодавство України норм і стандартів Ради Європи» : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/48/96-рп
 15. Указ Президента України від 22 квітня 1998 року № 344/98 «Про утворення Державного департаменту України з питань виконання покарань» : [Електронний ресурс].—http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/98
 16. Указ Президента України від 12 березня 1999 року№ 248/99 «Про виведення державного департаменту України з питань виконання покарань з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ України» : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/248/99
 17. Указ Президента України від 31 жовтня 1998 року № 1201/98 «Про службу громадянства та реєстрації фізичних осіб» : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=1201/98
 18. Указ Президента України від 8 жовтня 1997 року № 1128/97 «Про Координаційну раду з питань судово-правової реформи» : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1128/97
 19. Чиж І.С. Україна в Раді Європи / Чиж І. С. — К. : Парламентське вид-во, 2001. — 381 с.
 20. Resolution № 1115 (1997) Setting up of an Assembly committee on the honouring of obligations and commitments by member states of the Council of Europe (Monitoring Committee) : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta97/ERES1115.htm

##submission.downloads##

Як цитувати

Гузь, Н. Г. (2017). ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ПЕРЕД РАДОЮ ЄВРОПИ ТА ЇХ ВИКОНАННЯ. Сторінки історії, (39). https://doi.org/10.20535/2307-5244.39.2015.107731

Номер

Розділ

Статті