№ 39 (2015)

Зміст

Статті

ОБЛАШТУВАННЯ ПРОСТОРУ НАВКОЛО МОЩЕЙ СВЯТИХ У ПЕЧЕРАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ З БОГОМОЛЬЦЯМИ (кінець XVIII — перші десятиліття XX ст.) PDF
Кізлова Антоніна Анатоліїнва
УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО КЛІРУ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В РЕВОЛЮЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА ЛІБЕРАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ у другій половині XIX — на початку XX ст. PDF
Юлія Валентинівна Хитровська
«ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ДОБРОЧИННОСТІ ДВОРЯНСТВА PDF
Н. О. Гончарова
ІЛЛЯ МЕЧНИКОВ — ЛАУРЕАТ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ, УРОДЖЕНЕЦЬ УКРАЇНИ PDF
Н. І. Паламарчук
МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ КИЄВА В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ у XIX — на початку XX ст. PDF
Ольга Степанівна Білявська
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ В АРМІЯХ «БІЛОГО РУХУ» (1917–1920 рр.) PDF
Анна Іванівна Махінько
РАННЯ ІСТОРІЯ БЕЗРЕЙКОВОГО ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В КИЄВІ PDF
С. В. Машкевич
ЗЕМЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ П. СТОЛИПІНА PDF
Людмира Русланівна Ігнатова, Шаміль Шахович Рамазанов
З ІСТОРІЇ КРИМСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1919 р.)
Т. В. Бикова
АНТИРЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ У 20–30-ті рр. ХХ ст.
Тетяна Шевчук
«НАШ НАРІД МАВ СВІДОМІСТЬ СВОЄЇ КОРІННОСТІ, Й ВІН ЗМАГАВСЯ…» PDF
Н. В. Бем
КОНТРАВЕРСІЙНІ ТЕМИ В ІСТОРІЇ ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (Історіографічний аналіз праць Незалежної комісії експертів Швейцарії — «Друга світова війна») PDF
Вікторія Юріївна Печиборщ
ІНФОРМАЦІЙНА ПРИСУТНІСТЬ УРСР У СВІТІ В ДОБУ ПЕРЕБУДОВИ (1985–1990 рр.) PDF
Ольга Володимирівна Махно
ДІЯЛЬНІСТЬ В. ЧОРНОВОЛА ЩОДО УТВОРЕННЯ ГАЛИЦЬКОЇ АСАМБЛЕЇ PDF
В. Ф. Деревінський
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ПЕРЕД РАДОЮ ЄВРОПИ ТА ЇХ ВИКОНАННЯ PDF
Н. Г. Гузь
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ PDF
А. О. Лихолат
ПАМ’ЯТНИКИ І ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК ЖЕРТВАМ ГОЛОДОМОРУ В ЗАПОРІЖЖІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У КОМЕМОРАТИВНИХ ПРАКТИКАХ ДЕРЖАВИ PDF
В. С. Єременко

Рецензії

ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКІ НАУКОВЦІ ПРО ТРАГІЧНІ Й ГЕРОЇЧНІ ЧАСИ В УКРАЇНІ PDF
Світлана Олександрівна Костилєва
НОВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА НА ДОПОМОГУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ» PDF
В. М. Осташкіна