МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ (1992–2014 РР.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

В. О. Медвідь

Анотація


У статті розглядається основна література та джерела щодо залучення та реалізації міжнародної технічної допомоги в Україні з 1992 по 2014 рр.


Ключові слова


міжнародна технічна допомога, допомога з розвитку, донор, бенефіціар, реципієнт, суспільство, держава, історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Адамик, В., Комар, Н. 2008. Міжнародна допомога з подолання бідності: теоретичні аспекти, світовий та вітчизняний досвід. Журнал європейської економіки, № 1. 57–75.

Адамик, В. 2011. Міжнародна економічна допомога з подолання бідності в Україні. Тернопіль.

Браун, С. 1994. Іноземна допомога на практиці. Київ: Основи.

Войтович, Р. 2007. Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретико-методологічний аналіз). Київ.

Кістерський, Л., Липова, Т. 2010. Міжнародна технічна допомога: шляхи підвищення ефективності. Київ.

Комар, Н. 2008. Міжнародна економічна допомога в процесі реалізації стратегії подолання бідності в Україні. Автореф. дис. … канд. екон. наук. Тернопільський національний економічний університет.

Липова, Т. 2006. Роль технічної допомоги в ринкових перетвореннях країн з перехідною економікою. Автореф. дис. … канд. ек. наук. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Магдюк, Л. 2009. Особливості впливу міжнародних програм на розвиток ґендерного руху в незалежній Україні: історичний аспект. Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ, № 9. 157–170.

Organization for Economic Cooperation and Development iLibruary. 2010. Official development assistance. [Online] Available at: https://tinyurl.com/nyzpxyr [Accessed:03. 2015]

Палюх, О. 2012. Реформування системи використання міжнародної технічної допомоги в Україні. Київ.

Паризька декларація щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги. 2005. [Online] Available at:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_271 [Accessed:03.2017]

Плоский, К. 2012. Технічна допомога у системі міжнародного сприяння розвитку: сутність, сучасний дискурс, проблеми імплементації в Україні. Наукові Праці Чорноморського Державного Університету Імені Петра Могили Комплексу «Києво-Могилянська Академія», № 202 (190). 134–139.

Постанова Кабінету міністрів України. 2002. Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги. [Online] Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-п. [Accessed: 03.2017]

Указ Президента України. 2007. Про приєднання України до Паризької декларації щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги. [Online] Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/325/2007 [Accessed: 03.2017]

Pishchikova, K. 2006. Lost in Translation: USAID assistance to democracy building in post-communist Ukraine. Amsterdam.

Shah, A. 2014. Foreign Aid for Development Assistance. [Online] Available at: http://www.globalissues.org/print/article/35 [Accessed: 03. 2017]

Stiglitz, J. 2002. Globalization and its Discontents. London: W. W. Norton&Company.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.44.2017.105465

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.