№ 44 (2017)

Зміст

Статті

Перевірка наявності мощів в уніатських антимінсах XVIII ст
В. А. Ткачук
ШАТИ В СОЦІАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЯХ НАВКОЛО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ІКОНИ УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ (КІНЕЦЬ XVIII СТ. — 1922 Р.)
А. А. Кізлова
THE IMPACT OF THE NATIONAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE ON THE POLISH POPULATION AND THE CATHOLIC CHURCH IN THE RIGHT-BANK UKRAINE IN THE LATE 18th — EARLY 20th CT.
Ю. В. Хитровська
ЧОРНИЙ ГУМОР ПО-ХАРКІВСЬКИ: СПРИЙНЯТТЯ ТЕХНІЧНИХ ІННОВАЦІЙ МЕШКАНЦЯМИ МІСТА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ПРЕСИ)
А. О. Боженко
ПОЛІТИКА ОКУПАЦІЙНОГО ДЕНІКІНСЬКОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ (1919–1920 РР.)
Д. Ю. Кравченко
ВИДАВЕЦЬ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ ЯКІВ ОРЕНШТАЙН
Л. М. Волоктруб
УКРАЇНЦІ В СКЛАДІ ДОПОМІЖНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ДОБРОВОЛЬЧИХ ЧАСТИН РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
А. Ф. Лозинський
РАДЯНСЬКА УКРАЇНА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКСПОРТУ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В РУМУНІЮ (ПОЧАТОК 1920-Х РР.)
Л. В. Шпаковски
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1930-ТІ — ПОЧАТОК 1940-Х РР.)
Ш. Ш. Рамазанов
«ВЕЛЬМІ Ж МНЕ НАДАЕЛА ВАЙНА ЗА 4 ГАДЫ…»: ДО ПИТАННЯ ПРО ВИХОВНУ СКЛАДОВУ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ
В. А. Кахнович, Н. О. Кахнович
ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ ГРОМАД ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ ЯК ОДИН З ДІЄВИХ МЕТОДІВ БОРОТЬБИ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ З РЕЛІГІЄЮ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
О. І. Висовень
РОЗПОДІЛ ФУНКЦІЙ МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ І СОЮЗНИМИ УСТАНОВАМИ У ПРОЕКТНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БУДІВНИЦТВА ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО І ПІВНІЧНОКРИМСЬКОГО КАНАЛІВ Й ІНТЕГРАЦІЯ КРИМУ З УКРАЇНОЮ
П. В. Сацький
ІСТОРІЯ ОБМІНУ ЗНАННЯМИ І ТЕХНОЛОГІЯМИ (НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ)
А. О. Лихолат
МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ (1992–2014 РР.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
В. О. Медвідь
ДЖЕРЕЛА ТА НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ»
С. О. Костилєва
ТРІУМФ І ТРАГЕДІЯ АВІАТОРА ПЕТРА НЕСТЕРОВА
О. І. Мікульонок