ПОЛІТИКА ОКУПАЦІЙНОГО ДЕНІКІНСЬКОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ (1919–1920 РР.)

Автор(и)

 • Д. Ю. Кравченко Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5244.44.2017.105456

Ключові слова:

окупаційний денікінський режим, А. Денікін, соціально- економічна політика, аграрна реформа, кірстівщина, національно-культур- на політика

Анотація

Проведено історіографічне дослідження проблеми, з’ясовано основні засади внутрішньої політики денікінської влади, досліджено основні державотворчі, соціально-економічні та культурно-національні заходи денікінської окупаційної влади, визначено особливості впровадження та наслідки функціонування денікінського окупаційного режиму в Україні.

Посилання

 1. Антонова, Л. 2011. Политические воззрения А. И. Деникина в России и эмиграции: формирование и эволюция. Ростов-на-Дону: ЮФУПИ.
 2. Арбатов, А. 1991. Екатеринослав 1917–1922 гг. Архив русской революции. Т. 12. Москва: Терра. 83–148.
 3. Архієрейський, Д. 2002. Денікінський терор. Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси. Київ: Наукова думка. 161–177.
 4. Бойко, О. 2010. Денікінський режим на Українських землях: державний устрій, соціально-економічна і національна політика. Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років: збірник наукових праць. Київ: Інститут історії України НАН України. Вип. 5. 115–144.
 5. Буравченков, А. 2001. Білий рух (в Україні). Довідник з історії України (А — Я). Київ: Генеза. 66–67.
 6. Буравченков, А. 2003. Білий рух (в Україні). Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка. 279–281.
 7. Вернадский, В. 1994. Дневники. 1917–1921. Киев: Наукова думка.
 8. Верстюк, В. 1992. Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918–1921). Київ: Наукова думка.
 9. Волковинський, В. 1994. Нестор Махно: легенди та реальність. Київ: Перліт продакшн, ЛТД.
 10. Герман, Е. 1936. Вопросы истории гражданской войны в советской литературе. Москва: Пролетарий.
 11. Гриценко, А. 1993. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні (кінець 1917—поч. 1919 р.). Історичні зошити. Київ: Ін-т історії України НАН України.
 12. Гриценко, А. 1996. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні: рік 1919. Київ: Ін-т історії України НАН України.
 13. Деникин, А., Лампе, А. 1991. Трагедия Белой армии. Москва: Студия ТритэРос. Архив.
 14. Загородских, Ф. 1940. Борьба с деникинщиной и интервенцией в Крыму. Симферополь: Крымское Государственное Издательство.
 15. Ипполитов, Г. 2010. Деникин = Деникинщина. Генерал-лейтенант А. И. Деникин в годы российской гражданской войны. Советская историография проблемы (вторая половина 1960-х — первая половина 1980-х гг.). Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 12. Вып. 6. 193–204.
 16. Кин, Д. 1927. Деникинщина. Ленинград: Прибой.
 17. Кин, Д. 1927. Деникинщина на Украине. Харьков: Книгоспилка.
 18. Козерод, О. Бриман, С. 1996 Деникинский режим и еврейское население Украины в 1919–1920 гг. Харьков: Курсор.
 19. Корновенко, С. 2010. Аграрна політика урядів А. Денікіна та П. Врангеля (1919–1920 рр.): автореф. дис. … докт. іст. наук. Київ: Інститут Історії України НАНУ.
 20. Кравцевич, В. 2000. Що сталося в Києві 31 серпня 1919 року. Військово-історичний альманах, № 1. 24–45.
 21. Крупіна, В. 2005. Білий рух в Україні (1917–1920 рр.): автореф. дис. канд. іст.наук. Київ: Ін-т Історії України НАНУ.
 22. Кузьмин, Г. 1958. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Москва: Воениздат.
 23. Курас, І., ред. 2003. Політична історія України. ХХ століття. Революція в Україні: політико-правові моделі та реалії (1917–1920). Т. 2. Київ: Генеза.
 24. Литвин, А. 1996. Репрессии по-генеральски. Адмирал А. В. Колчак и генерал
 25. А. И. Деникин. Красный и белый террор в России. 1918–1922 гг. Москва: Яуза.
 26. Мазепа, І. 2003. Україна в огні й бурі революції 1917–1921 рр. Кам’янецька доба. Зимовий похід. Т. 2. Київ: Темпора.
 27. Мироненко, О. 1997. Денікінщина. Українське державотворення: невитребуваний потенціал. Словник-довідник. Київ: Либідь.
 28. Панов, Д. 2003. «Очерки русской смуты» А. И. Деникина в общественно-политической борьбе 20-х — начала 30-х гг. XX века. Нижний Новгород: НГАСУ.
 29. Покровский, Г. 1926. Деникинщина. Год политики и экономики на Кубани (1918–1919 гг.). Харьков: Пролетарий.
 30. Процик, А. 2002. Російський націоналізм і Україна в добу революції і громадянської війни. Український історичний журнал, № 5. 130–139.
 31. Прохоров, А., ред. 1980. Деникинщина. Советский энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия.
 32. Реєнт, О. 1997. Кірстівщина. Малий словник історії України. Київ: Либідь.
 33. Реєнт, О. 1996. Українська революція і робітництво: Соціально-економічні та політичні зміни 1917–1920 рр. Київ: Ін-т історії України НАН України.
 34. Реєнт, О. 1999. У робітнях історичної науки. Київ: Просвіта.
 35. Супруненко, М. 1951. Україна в період воєнної інтервенції та громадянської війни(1918–1920 рр.). Київ: Держполітвидав УРСР.
 36. Феденко, П. 1992. Повстання нації. Збірник пам’яті Симона Петлюри
 37. (1879–1926). Київ: Фенікс. 76–108.
 38. Федюк, В. 1990. Деникинская диктатура и ее крах. Ярославль: ЯрГУ.
 39. Хромов, С., ред. 1987. Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. Москва: Советская Энциклопедия.
 40. Шапорда, В. 2003. Аграрна політика А. Денікіна та її вплив на становище селян Півдня України (серпень 1919 р. — січень 1920 р.). Наукові праці. Т. 27.
 41. Вип. 14. Історичні науки. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. 84–87.
 42. Шапорда, В. 2006. Антиденікінський селянський повстанський рух на
 43. Одещині (серпень 1919 року — січень 1920 року). Наукові праці. Т. 48. Вип. 35, Історичні науки. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. 108–111.
 44. Шапорда, В. 2005. Антиденікінський селянський повстанський рух на
 45. Херсонщині (серпень 1919 року— січень 1920 року). Наукові праці. Т. 37. Вип. 24.
 46. Історичні науки. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. 134–137.
 47. Шапорда, В. 2001. Дослідження денікінського окупаційного режиму в Україні (грудень 1918 — січень 1920 р.) у сучасній вітчизняній історіографії. Історія.
 48. Наукові праці. Вип. 159. Т. 171. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. 107–110.
 49. Шапорда, В. 2011. Культурна політика денікінського окупаційного режиму на Півдні України (середина 1919 року— січень 1920 року). Чорноморський літопис. Вип. 4. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. 99–103.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кравченко, Д. Ю. (2017). ПОЛІТИКА ОКУПАЦІЙНОГО ДЕНІКІНСЬКОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ (1919–1920 РР.). Сторінки історії, (44). https://doi.org/10.20535/2307-5244.44.2017.105456

Номер

Розділ

Статті