ПОЛІТИКА ОКУПАЦІЙНОГО ДЕНІКІНСЬКОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ (1919–1920 РР.)

Д. Ю. Кравченко

Анотація


Проведено історіографічне дослідження проблеми, з’ясовано основні засади внутрішньої політики денікінської влади, досліджено основні державотворчі, соціально-економічні та культурно-національні заходи денікінської окупаційної влади, визначено особливості впровадження та наслідки функціонування денікінського окупаційного режиму в Україні.


Ключові слова


окупаційний денікінський режим, А. Денікін, соціально- економічна політика, аграрна реформа, кірстівщина, національно-культур- на політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонова, Л. 2011. Политические воззрения А. И. Деникина в России и эмиграции: формирование и эволюция. Ростов-на-Дону: ЮФУПИ.

Арбатов, А. 1991. Екатеринослав 1917–1922 гг. Архив русской революции. Т. 12. Москва: Терра. 83–148.

Архієрейський, Д. 2002. Денікінський терор. Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси. Київ: Наукова думка. 161–177.

Бойко, О. 2010. Денікінський режим на Українських землях: державний устрій, соціально-економічна і національна політика. Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років: збірник наукових праць. Київ: Інститут історії України НАН України. Вип. 5. 115–144.

Буравченков, А. 2001. Білий рух (в Україні). Довідник з історії України (А — Я). Київ: Генеза. 66–67.

Буравченков, А. 2003. Білий рух (в Україні). Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка. 279–281.

Вернадский, В. 1994. Дневники. 1917–1921. Киев: Наукова думка.

Верстюк, В. 1992. Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918–1921). Київ: Наукова думка.

Волковинський, В. 1994. Нестор Махно: легенди та реальність. Київ: Перліт продакшн, ЛТД.

Герман, Е. 1936. Вопросы истории гражданской войны в советской литературе. Москва: Пролетарий.

Гриценко, А. 1993. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні (кінець 1917—поч. 1919 р.). Історичні зошити. Київ: Ін-т історії України НАН України.

Гриценко, А. 1996. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні: рік 1919. Київ: Ін-т історії України НАН України.

Деникин, А., Лампе, А. 1991. Трагедия Белой армии. Москва: Студия ТритэРос. Архив.

Загородских, Ф. 1940. Борьба с деникинщиной и интервенцией в Крыму. Симферополь: Крымское Государственное Издательство.

Ипполитов, Г. 2010. Деникин = Деникинщина. Генерал-лейтенант А. И. Деникин в годы российской гражданской войны. Советская историография проблемы (вторая половина 1960-х — первая половина 1980-х гг.). Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 12. Вып. 6. 193–204.

Кин, Д. 1927. Деникинщина. Ленинград: Прибой.

Кин, Д. 1927. Деникинщина на Украине. Харьков: Книгоспилка.

Козерод, О. Бриман, С. 1996 Деникинский режим и еврейское население Украины в 1919–1920 гг. Харьков: Курсор.

Корновенко, С. 2010. Аграрна політика урядів А. Денікіна та П. Врангеля (1919–1920 рр.): автореф. дис. … докт. іст. наук. Київ: Інститут Історії України НАНУ.

Кравцевич, В. 2000. Що сталося в Києві 31 серпня 1919 року. Військово-історичний альманах, № 1. 24–45.

Крупіна, В. 2005. Білий рух в Україні (1917–1920 рр.): автореф. дис. канд. іст.наук. Київ: Ін-т Історії України НАНУ.

Кузьмин, Г. 1958. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Москва: Воениздат.

Курас, І., ред. 2003. Політична історія України. ХХ століття. Революція в Україні: політико-правові моделі та реалії (1917–1920). Т. 2. Київ: Генеза.

Литвин, А. 1996. Репрессии по-генеральски. Адмирал А. В. Колчак и генерал

А. И. Деникин. Красный и белый террор в России. 1918–1922 гг. Москва: Яуза.

Мазепа, І. 2003. Україна в огні й бурі революції 1917–1921 рр. Кам’янецька доба. Зимовий похід. Т. 2. Київ: Темпора.

Мироненко, О. 1997. Денікінщина. Українське державотворення: невитребуваний потенціал. Словник-довідник. Київ: Либідь.

Панов, Д. 2003. «Очерки русской смуты» А. И. Деникина в общественно-политической борьбе 20-х — начала 30-х гг. XX века. Нижний Новгород: НГАСУ.

Покровский, Г. 1926. Деникинщина. Год политики и экономики на Кубани (1918–1919 гг.). Харьков: Пролетарий.

Процик, А. 2002. Російський націоналізм і Україна в добу революції і громадянської війни. Український історичний журнал, № 5. 130–139.

Прохоров, А., ред. 1980. Деникинщина. Советский энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия.

Реєнт, О. 1997. Кірстівщина. Малий словник історії України. Київ: Либідь.

Реєнт, О. 1996. Українська революція і робітництво: Соціально-економічні та політичні зміни 1917–1920 рр. Київ: Ін-т історії України НАН України.

Реєнт, О. 1999. У робітнях історичної науки. Київ: Просвіта.

Супруненко, М. 1951. Україна в період воєнної інтервенції та громадянської війни(1918–1920 рр.). Київ: Держполітвидав УРСР.

Феденко, П. 1992. Повстання нації. Збірник пам’яті Симона Петлюри

(1879–1926). Київ: Фенікс. 76–108.

Федюк, В. 1990. Деникинская диктатура и ее крах. Ярославль: ЯрГУ.

Хромов, С., ред. 1987. Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. Москва: Советская Энциклопедия.

Шапорда, В. 2003. Аграрна політика А. Денікіна та її вплив на становище селян Півдня України (серпень 1919 р. — січень 1920 р.). Наукові праці. Т. 27.

Вип. 14. Історичні науки. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. 84–87.

Шапорда, В. 2006. Антиденікінський селянський повстанський рух на

Одещині (серпень 1919 року — січень 1920 року). Наукові праці. Т. 48. Вип. 35, Історичні науки. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. 108–111.

Шапорда, В. 2005. Антиденікінський селянський повстанський рух на

Херсонщині (серпень 1919 року— січень 1920 року). Наукові праці. Т. 37. Вип. 24.

Історичні науки. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. 134–137.

Шапорда, В. 2001. Дослідження денікінського окупаційного режиму в Україні (грудень 1918 — січень 1920 р.) у сучасній вітчизняній історіографії. Історія.

Наукові праці. Вип. 159. Т. 171. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. 107–110.

Шапорда, В. 2011. Культурна політика денікінського окупаційного режиму на Півдні України (середина 1919 року— січень 1920 року). Чорноморський літопис. Вип. 4. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. 99–103.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.44.2017.105456

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.