Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 33 (2012) ДО ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ М. В. ЛИСЕНКА (музейний аспект) Анотація  PDF
Ігор Петрович Якубовський
 
№ 50 (2020) АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація  PDF
О. Л. Іванюк, Є. А. Ковальов, І. О. Мохнатюк
 
№ 47 «ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ» ЯК ЗАСІБ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ЦАРИНІ ПРЕСОЗНАВСТВА Анотація  PDF
С. О. Костилєва
 
№ 47 ПРОБЛЕМИ ЕТНОГЕНЕЗУ УКРАЇНЦІВ І БІЛОРУСІВ У ПРАЦЯХ М. О. РОЖКОВА (ПОЧАТОК ХХ СТ.) Анотація  PDF
В. А. Кахновіч
 
№ 45 (2017) ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ ТА ПОЛІЕТНІЧНІСТЬ НА СТОРІНКАХ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація  PDF
С. О. Костилєва
 
№ 51 (2020) СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ПІВДЕННИХ ТА ЗАХІДНИХ СЛОВ’ЯН (1991–2000-НІ РР.) В УКРАЇНСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація
О. В. Козак
 
№ 45 (2017) УКРАЇНОЗНАВЧА ТЕМАТИКА У ПРОГРАМАХ РАДІО СВОБОДА (1950–1970-ті рр.) (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВУ М. ДЕМКОВИЧА-ДОБРЯНСЬКОГО) Анотація  PDF
Д. М. Кравець
 
№ 51 (2020) СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: МІЖГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ Анотація
С. А. Чукут, Н. М. Драгомирецька, М. І. Михайлуца
 
№ 44 (2017) «ВЕЛЬМІ Ж МНЕ НАДАЕЛА ВАЙНА ЗА 4 ГАДЫ…»: ДО ПИТАННЯ ПРО ВИХОВНУ СКЛАДОВУ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ Анотація  PDF
В. А. Кахнович, Н. О. Кахнович
 
№ 51 (2020) СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА Й ДИТИНСТВА НА ХАРКІВЩИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація
О. О. Ніколаєнко
 
№ 50 (2020) ФОТОГРАФІЧНА ОСВІТА У КИЄВІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ.: ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ Анотація  PDF
Г. М. Казакевич, Ю. Л. Мосенкіс
 
№ 38 (2014) КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ТА ГОЛОД 1932–1933 РОКІВ У СПОГАДАХ ЄВРЕЙСЬКИХ КОЛОНІСТІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Ю. М. Корогодський
 
№ 37 (2014) ОКСЕНТІЙ КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ — ПОСТАТЬ НА ТЛІ МЕДИЧНОЇ НАУКИ Анотація  PDF
О. В. Малюта
 
№ 36 (2013) ПРИРОДА ЛИТОВСЬКО-РУСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ ТА ПОСІБНИКАХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація  PDF
С. І. Лисенко
 
№ 46 (2018) ОБРАЗИ ЄВРОПИ У НАРАТИВАХ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація  PDF
С. О. Костилєва
 
№ 36 (2013) ЦЕРКОВНА МУЗИКА ТА ЦЕРКОВНО-ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ ст. В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ (на матеріалах епістолярної спадщини П. І. Чайковського) Анотація  PDF
А. В. Смишляк
 
№ 46 (2018) СТЕФАН ЛОБАЧЕВСЬКИЙ: СВЯЩЕНИК, ВИКЛАДАЧ, НАУКОВЕЦЬ Анотація  PDF
О. М. Луговий, О. В. Файда
 
№ 46 (2018) РАДЯНСЬКИЙ МІФ ПРО УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО: ІНСТРУМЕНТ МАНІПУЛЯЦІЇ ІСТОРИЧНОЮ ПАМ’ЯТТЮ Анотація  PDF
Л. П. Лановюк
 
№ 46 (2018) ВИДАВНИЧА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕТРА МОГИЛИ Анотація  PDF
Л. М. Волкотруб
 
№ 46 (2018) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ І СПОЛУЧЕНИМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ (1991–2017 РР.). Анотація  PDF
Б. П. Ковальський
 
№ 44 (2017) ВИДАВЕЦЬ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ ЯКІВ ОРЕНШТАЙН Анотація  PDF
Л. М. Волоктруб
 
№ 38 (2014) НАУКОВЕ ВИДАННЯ «КПІ: ПЕРШЕ СТОРІЧЧЯ. ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД» ЯК ДЖЕРЕЛО ПРО СТАНОВЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ Анотація  PDF
Марина Володимирівна Степанова
 
1 - 22 з 22 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо