Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 49 (2019) УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВЗАЄМИНИ У ПРАЦЯХ ЮЛІЯНА БАЧИНСЬКОГО Анотація  PDF
І. І. Бегей, А. І. Харук, М. В. Романюк
 
№ 33 (2012) ГЕТЬМАН І. С. МАЗЕПА ЯК МЕЦЕНАТ І ПОКРОВИТЕЛЬ ЦЕРКВИ Анотація  PDF
Олександр Олександрович Завадський
 
№ 33 (2012) ПРОБЛЕМА ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОДИЦІ США Анотація  PDF
Григорій Кравцов
 
№ 49 (2019) РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ЗМІ УКРАЇНИ (2015–2019): ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ, РЕЗУЛЬТАТИ, ЗНАЧЕННЯ Анотація  PDF
С. О. Костилєва
 
№ 49 (2019) ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ БОЛГАРІЇ Анотація  PDF
М. Д. Георгієва
 
№ 49 (2019) МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙ ТЕХНІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У ХХ ст. Анотація  PDF
О. Є. Тверитникова, М. В. Гутник, С. А. Радогуз
 
№ 33 (2012) УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В НАЦІОТВОРЕННІ (1905–1914 РР.): МІЖ РОСІЙСЬКИМ ТА УКРАЇНСЬКИМ ПРОЕКТАМИ Анотація  PDF
Михайло Володимирович Гаухман
 
№ 45 (2017) СЕРЕДНЯ ШКОЛА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ Анотація  PDF
А. І. Махінько
 
№ 45 (2017) ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЩОДО СТАНОВИЩА РПЦ ТА ВПЛИВІВ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНТСВА НА НАРОДНІ МАСИ В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (КРІЗЬ ПРИЗМУ ПУБЛІКАЦІЙ У ПРАВОСЛАВНІЙ ПРЕСІ) Анотація  PDF
Ю. В. Хитровська
 
№ 36 (2013) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Анотація  PDF
Світлана Юріївна Боєва
 
№ 39 (2015) ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ПЕРЕД РАДОЮ ЄВРОПИ ТА ЇХ ВИКОНАННЯ Анотація  PDF
Н. Г. Гузь
 
№ 35 (2013) ДО ПИТАННЯ ПРО СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ ІСТОРІОГРАФІЮ ГОЛОКОСТУ Анотація  PDF
А. Ф. Медведовська
 
№ 39 (2015) АНТИРЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ У 20–30-ті рр. ХХ ст. Анотація
Тетяна Шевчук
 
№ 35 (2013) ЕКСПОРТ ЦУКРУ З УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДО ПЕРСІЇ НАПЕРЕДОДНІ Й У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Анотація  PDF
О. Е. Пилипенко
 
№ 39 (2015) УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО КЛІРУ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В РЕВОЛЮЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА ЛІБЕРАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ у другій половині XIX — на початку XX ст. Анотація  PDF
Юлія Валентинівна Хитровська
 
№ 35 (2013) ВІДРЯДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (на прикладі вишів Наддніпрянщини) Анотація  PDF
С. М. Ховрич
 
№ 38 (2014) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЯХ УКРАЇНИ 1941–1944 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ Анотація  PDF
Ю. І. Левченко
 
№ 35 (2013) ВІДЧУЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО СЕЛЯНСТВА ВІД ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. Анотація  PDF
Юлія Валентинівна Хитровська
 
№ 38 (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО УНІФІКАЦІЮ ОПИСІВ ПАМ’ЯТНИКІВ І ПАМ’ЯТНИХ МІСЦЬ ЖЕРТВАМ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
В. С. Єременко
 
№ 46 (2018) КИЇВСЬКА СТРАТЕГІЧНА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ Анотація  PDF
Ш. Ш. Рамазанов
 
№ 37 (2014) СПОГАДИ ПРЕДСТАВНИЦЬ ЖІНВІДДІЛІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ «ЖІНОЧОГО РОЗКРІПАЧЕННЯ» В УКРАЇНІ 1920-х рр. Анотація  PDF
Ольга Володимирівна Лабур
 
№ 46 (2018) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ І СПОЛУЧЕНИМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ (1991–2017 РР.). Анотація  PDF
Б. П. Ковальський
 
№ 37 (2014) ОФІЦІЙНА ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА У XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст. Анотація  PDF
Юлія Валентинівна Хитровська
 
№ 33 (2012) РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА Анотація  PDF
Володимир Васильович Кукса, Тетяна Володимирівна Коломієць
 
№ 37 (2014) УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МОЛОДІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. Анотація  PDF
О. С. Білявська
 
1 - 25 з 28 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо