Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 36 (2013) СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРИРОДНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ у XIX — на початку XX ст. Анотація   PDF
О. В. Малюта
 
№ 48 СТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ 1974 р.: ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ МІЖУРЯДОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІЛЬНОТ Анотація   PDF
С. О. Морозов
 
№ 46 (2018) СТВОРЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ В КПІ Анотація   PDF
І. К. Лебедєв
 
№ 46 (2018) СТЕФАН ЛОБАЧЕВСЬКИЙ: СВЯЩЕНИК, ВИКЛАДАЧ, НАУКОВЕЦЬ Анотація   PDF
О. М. Луговий, О. В. Файда
 
№ 46 (2018) Творчість Валерії О’Коннор-Вілінської в українському літературному процесі ХХ ст. Анотація   PDF
О. Г. Гула
 
№ 36 (2013) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Анотація   PDF
Алла Олександрівна Лихолат
 
№ 44 (2017) ТРІУМФ І ТРАГЕДІЯ АВІАТОРА ПЕТРА НЕСТЕРОВА Анотація   PDF
О. І. Мікульонок
 
№ 46 (2018) ТЮРЕМНЕ УВ’ЯЗНЕННЯ У ГЕТЬМНЩИНІ СЕРЕДИНИ ХVІІІ СТ. ЯК ФІЛЬТР ВІД НЕЗНАЙОМЦІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТАРОДУБСЬКОГО ПОЛКУ) Анотація   PDF
А. Л. Сапронов
 
№ 45 (2017) УКРАЇНОЗНАВЧА ТЕМАТИКА У ПРОГРАМАХ РАДІО СВОБОДА (1950–1970-ті рр.) (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВУ М. ДЕМКОВИЧА-ДОБРЯНСЬКОГО) Анотація   PDF
Д. М. Кравець
 
№ 39 (2015) УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ В АРМІЯХ «БІЛОГО РУХУ» (1917–1920 рр.) Анотація   PDF
Анна Іванівна Махінько
 
№ 49 (2019) УКРАЇНСЬКА КАМПАНІЯ ГРЕЦЬКОЇ АРМІЇ 1919 РОКУ: ВПЛИВ НА ПОДАЛЬШУ ДОЛЮ УКРАЇНСЬКИХ ГРЕКІВ (НА ПРИКЛАДІ МИКОЛАЄВА Й МИКОЛАЇВЩИНИ) Анотація   PDF
Л. Л. Левченко
 
№ 34 (2012) УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЯ У 1990-х рр.: РОЗВИТОК В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ТА РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Анотація   PDF
В. В. Головко
 
№ 48 УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 1920-Х РР. ЯК СКЛАДОВА ЄДИНОГО НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ СРСР Анотація   PDF
В. В. Сокирська, О. П. Чучалін
 
№ 36 (2013) УКРАЇНСЬКЕ КНИГОВИДАННЯ НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ Анотація   PDF
В. І. Шпак
 
№ 49 (2019) УКРАЇНСЬКЕ РОБІТНИЦТВО ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ (1946–1965 рр.) В ІСТОРІОПИСАННІ ДІАСПОРИ Анотація   PDF
Д. Ф. Нефьодов
 
№ 33 (2012) УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В НАЦІОТВОРЕННІ (1905–1914 РР.): МІЖ РОСІЙСЬКИМ ТА УКРАЇНСЬКИМ ПРОЕКТАМИ Анотація   PDF
Михайло Володимирович Гаухман
 
№ 35 (2013) УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр. У РАДЯНСЬКОМУ ПРОПАГАНДИСТСЬКОМУ ДИСКУРСІ Анотація
Людмила Гриневич
 
№ 36 (2013) УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр. ЯК НАСЛІДОК РАДЯНСЬКОЇ ГОЛОДОТВОРНОЇ ПОЛІТИКИ Анотація   PDF
Людмила Гриневич
 
№ 35 (2013) УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX — ПОЧАТКУ XX ст. (на прикладі цукрової та нафтової промисловості) Анотація   PDF
О. В. Малюта
 
№ 37 (2014) УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. СПРОБА СИНТЕТИЧНОГО ПОГЛЯДУ Анотація   PDF
Іван Казимірович Патриляк
 
№ 48 УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В ІСТОРИКО-ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. Анотація   PDF
Ф. Л. Левітас, О. О. Салата, Ю. А. Ладний
 
№ 49 (2019) УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВЗАЄМИНИ У ПРАЦЯХ ЮЛІЯНА БАЧИНСЬКОГО Анотація   PDF
І. І. Бегей, А. І. Харук, М. В. Романюк
 
№ 44 (2017) УКРАЇНЦІ В СКЛАДІ ДОПОМІЖНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ДОБРОВОЛЬЧИХ ЧАСТИН РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Анотація   PDF
А. Ф. Лозинський
 
№ 34 (2012) УКРАЇНЦІ — РЯТІВНИКИ ЄВРЕЇВ ПІД ЧАС ГОЛОКОСТУ Анотація   PDF
І. Я. Щупак
 
№ 47 УРОКИ ІСТОРІЇ: ПРО ПРИЧИНИ ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Анотація   PDF
Ш. Ш. Рамазанов
 
201 - 225 з 243 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>