Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 46 (2018) ТЮРЕМНЕ УВ’ЯЗНЕННЯ У ГЕТЬМНЩИНІ СЕРЕДИНИ ХVІІІ СТ. ЯК ФІЛЬТР ВІД НЕЗНАЙОМЦІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТАРОДУБСЬКОГО ПОЛКУ) Анотація   PDF
А. Л. Сапронов
 
№ 45 (2017) УКРАЇНОЗНАВЧА ТЕМАТИКА У ПРОГРАМАХ РАДІО СВОБОДА (1950–1970-ті рр.) (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВУ М. ДЕМКОВИЧА-ДОБРЯНСЬКОГО) Анотація   PDF
Д. М. Кравець
 
№ 39 (2015) УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ В АРМІЯХ «БІЛОГО РУХУ» (1917–1920 рр.) Анотація   PDF
Анна Іванівна Махінько
 
№ 34 (2012) УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЯ У 1990-х рр.: РОЗВИТОК В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ТА РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Анотація   PDF
В. В. Головко
 
№ 36 (2013) УКРАЇНСЬКЕ КНИГОВИДАННЯ НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ Анотація   PDF
В. І. Шпак
 
№ 33 (2012) УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В НАЦІОТВОРЕННІ (1905–1914 РР.): МІЖ РОСІЙСЬКИМ ТА УКРАЇНСЬКИМ ПРОЕКТАМИ Анотація   PDF
Михайло Володимирович Гаухман
 
№ 35 (2013) УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр. У РАДЯНСЬКОМУ ПРОПАГАНДИСТСЬКОМУ ДИСКУРСІ Анотація
Людмила Гриневич
 
№ 36 (2013) УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр. ЯК НАСЛІДОК РАДЯНСЬКОЇ ГОЛОДОТВОРНОЇ ПОЛІТИКИ Анотація   PDF
Людмила Гриневич
 
№ 35 (2013) УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX — ПОЧАТКУ XX ст. (на прикладі цукрової та нафтової промисловості) Анотація   PDF
О. В. Малюта
 
№ 37 (2014) УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. СПРОБА СИНТЕТИЧНОГО ПОГЛЯДУ Анотація   PDF
Іван Казимірович Патриляк
 
№ 44 (2017) УКРАЇНЦІ В СКЛАДІ ДОПОМІЖНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ДОБРОВОЛЬЧИХ ЧАСТИН РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Анотація   PDF
А. Ф. Лозинський
 
№ 34 (2012) УКРАЇНЦІ — РЯТІВНИКИ ЄВРЕЇВ ПІД ЧАС ГОЛОКОСТУ Анотація   PDF
І. Я. Щупак
 
№ 47 УРОКИ ІСТОРІЇ: ПРО ПРИЧИНИ ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Анотація
Ш. Ш. Рамазанов
 
№ 33 (2012) УРОКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ В КОНТЕКСТІ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ НА МЕЖІ ХХ–ХХІ ст.: РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Сергій Миколайович Ховрич
 
№ 38 (2014) УЧАСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
Юлія Валентинівна Хитровська
 
№ 39 (2015) УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО КЛІРУ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В РЕВОЛЮЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА ЛІБЕРАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ у другій половині XIX — на початку XX ст. Анотація   PDF
Юлія Валентинівна Хитровська
 
№ 37 (2014) УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МОЛОДІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. Анотація   PDF
О. С. Білявська
 
№ 36 (2013) ФІКСОВАНЕ І НЕФІКСОВАНЕ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ РУБРИК У КИРИЛИЧНИХ ДРУКОВАНИХ ТА РУКОПИСНИХ ЛІТУРГІЙНИХ ТЕКСТАХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVI–XVII ст. Анотація   PDF
В. А. Ткачук
 
№ 46 (2018) ФЕОДАЛІЗМ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ: ГЕНЕЗИС, ХАРАКТЕРНІ РИСИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
С. М. Боєва
 
№ 33 (2012) ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (кінець 1920-х — 1930-ті рр.) Анотація   PDF
Ольга Леонідівна Рябченко
 
№ 38 (2014) ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ, ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРЕЙСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ Анотація   PDF
І. С. Левчук
 
№ 36 (2013) ФУНКЦІОНУВАННЯ СОФІЙСЬКОГО ЗАПОВІДНИКАВ РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 рр.) Анотація   PDF
О. Костючок
 
№ 33 (2012) ХРАНИТЕЛІ ПАМ’ЯТІ (З історії розвитку музейної справи в НУБіП України) Анотація   PDF
Людмила Петрівна Лановюк
 
№ 36 (2013) ЦЕРКОВНА МУЗИКА ТА ЦЕРКОВНО-ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ ст. В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ (на матеріалах епістолярної спадщини П. І. Чайковського) Анотація   PDF
А. В. Смишляк
 
№ 34 (2012) ЧЕРНЕЦТВО XVIII ст. ЗА МЕЖАМИ ОБИТЕЛІ: БЛАГОЧЕСТИВІ БОГОМОЛЬЦІ ЧИ «БРОДЯГИ И БЕЗДЕЛЬНИКИ»? Анотація   PDF
Я. М. Шульга
 
176 - 200 з 205 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>