Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 34 (2012) ПЕРША МІЖНАРОДНА «КОСМІЧНА» ВИСТАВКА ТА ЇЇ ОРГАНІЗАТОРИ Анотація   PDF
Д., В. Стефанович, Янковий
 
№ 49 (2019) ПОКАЖЧИКИ ЗМІСТУ УКРАЇНСЬКИХ КОМБАТАНТСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДОСЛІДІВ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1917–1921 РР. Анотація   PDF
Т. В. Добко, О. Я. Дуднік
 
№ 45 (2017) ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ ТА ПОЛІЕТНІЧНІСТЬ НА СТОРІНКАХ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
С. О. Костилєва
 
№ 46 (2018) ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЇ Л. ДЖОНСОНА ЩОДО АРАБСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ (1963–1969 РР.) Анотація   PDF
В. Ю. Бузань
 
№ 44 (2017) ПОЛІТИКА ОКУПАЦІЙНОГО ДЕНІКІНСЬКОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ (1919–1920 РР.) Анотація   PDF
Д. Ю. Кравченко
 
№ 34 (2012) ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БІЖЕНЦІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (квітень — грудень 1918 р.) Анотація   PDF
Л., Ю. М., І. Жванко, Стрілець
 
№ 48 ПОЛІТИКА “КРИТИЧНОГО ДІАЛОГУ” У ВІДНОСИНАХ ПОЛЬЩІ І БІЛОРУСІ (1996–2004) Анотація   PDF
О. М. Піх, О. В. Руда
 
№ 48 ПРАЦЕВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ В ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1943 рр.) Анотація   PDF
І. С. Тарнавський
 
№ 36 (2013) ПРИРОДА ЛИТОВСЬКО-РУСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ ТА ПОСІБНИКАХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
С. І. Лисенко
 
№ 36 (2013) ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ У ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ Анотація   PDF
Шаміль Шахович Рамазанов, Людмила Русланівна Ігнатова
 
№ 35 (2013) ПРО П’ЯТИЙ МІЖВУЗІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» (Київ, 14 грудня 2012 р.) Подробиці
Світлана Олександрівна Костилєва
 
№ 36 (2013) ПРО УКРАЇНСЬКИХ БЛАГОДІЙНИКІВ ЧАСІВ ВЕЛИКОГО ГОЛОДУ 1932–1933 рр. Анотація   PDF
Світлана Олександрівна Костилєва
 
№ 49 (2019) ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ ЗА ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ Анотація   PDF
І. М. Лебедева
 
№ 36 (2013) ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В НАРОДНІЙ ПРОСВІТІ ТА ПИТАННЯ ПРОГРЕСУ В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ 1860-х — 1880-х рр. Анотація   PDF
В. В. Єгоров
 
№ 33 (2012) ПРОБЛЕМА ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОДИЦІ США Анотація   PDF
Григорій Кравцов
 
№ 47 ПРОБЛЕМИ ЕТНОГЕНЕЗУ УКРАЇНЦІВ І БІЛОРУСІВ У ПРАЦЯХ М. О. РОЖКОВА (ПОЧАТОК ХХ СТ.) Анотація   PDF
В. А. Кахновіч
 
№ 33 (2012) ПРОФЕСОР ЮРІЙ СОКОЛОВ — ПРАВЕДНИК НАРОДІВ СВІТУ ТА ВЧЕНИЙ ЗІ СВІТОВИМ ІМ’ЯМ (До 115-річчя з дня народження Ю. Д. Соколова) Анотація   PDF
Людмила Станіславівна Баштова
 
№ 49 (2019) Публікації про Голодомор на сторінках газети «Свобода» у 1932 р. як джерело інформування української діаспори Анотація   PDF
Я. Городняк
 
№ 44 (2017) РАДЯНСЬКА УКРАЇНА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКСПОРТУ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В РУМУНІЮ (ПОЧАТОК 1920-Х РР.) Анотація   PDF
Л. В. Шпаковски
 
№ 46 (2018) РАДЯНСЬКИЙ МІФ ПРО УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО: ІНСТРУМЕНТ МАНІПУЛЯЦІЇ ІСТОРИЧНОЮ ПАМ’ЯТТЮ Анотація   PDF
Л. П. Лановюк
 
№ 39 (2015) РАННЯ ІСТОРІЯ БЕЗРЕЙКОВОГО ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В КИЄВІ Анотація   PDF
С. В. Машкевич
 
№ 39 (2015) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ Анотація   PDF
А. О. Лихолат
 
№ 38 (2014) РЕФОРМУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (1991–1996 рр.) Анотація   PDF
Н. Б. Кравченко
 
№ 33 (2012) (Рецензія на монографію к. і. н., доцента кафедри історії факультету соціології і права НТУУ «КПІ» Хитровської Ю. В. «Участь християнських конфесій у суспільно-політичному житті 249 Правобережної України наприкінці XVIII — на початку ХХ століття». — К. : Анотація   PDF
Григорій Дмитрович Казьмирчук
 
№ 33 (2012) РЕЧОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ КИЇВСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТИНЬ У КІНЦІ XVIII — ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТТЯХ ХХ ст. Анотація   PDF
Антоніна Анатоліївна Кізлова
 
151 - 175 з 243 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>