Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 34 (2012) МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ ЧИТАНЬ З ЦИКЛУ «ВИДАТНІ КОНСТРУКТОРИ УКРАЇНИ» ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація   PDF
Світлана Олександрівна Костилєва
 
№ 33 (2012) МЕСІАНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ХАСИДИЗМУ: СУЧАСНІСТЬ ТА ІСТОРІЯ Анотація   PDF
Ігор Вікторович Туров
 
№ 38 (2014) МЕХАНІЗМИ МАСОВОГО НАРОДОВБИВСТВА: КОНСТРУЮВАННЯ «ОБРАЗУ ВОРОГА» В РАДЯНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ КАРИКАТУРІ (друга половина 1929 — початок 1930 рр.) Анотація   PDF
Л. В. Гриневич
 
№ 36 (2013) МЕШКАНЦІ МІСТ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІНИ ВЛАДИ у 1917–1920 рр. Анотація   PDF
В. Ж. Попов
 
№ 35 (2013) МОДЕРНІЗАЦІЯ І СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ Анотація   PDF
О. А. Удод, М. Ф. Юрій
 
№ 34 (2012) НАУКА І РЕЛІГІЯ: ІСТОРІЯ ВІДНОСИН Анотація   PDF
Тетяна Вікторівна Шевчук
 
№ 46 (2018) НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ ДАНИЛЕВИЧА В ЦАРИНІ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ Анотація   PDF
С. В. Трубчанінов
 
№ 38 (2014) НАУКОВЕ ВИДАННЯ «КПІ: ПЕРШЕ СТОРІЧЧЯ. ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД» ЯК ДЖЕРЕЛО ПРО СТАНОВЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ Анотація   PDF
Марина Володимирівна Степанова
 
№ 39 (2015) НОВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА НА ДОПОМОГУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ» Подробиці   PDF
В. М. Осташкіна
 
№ 35 (2013) НОВА КНИГА І НОВІ ПІДХОДИ У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМАТИКИ ГОЛОДУ [Людмила Гриневич. Голод 1928 –1929 рр. у Радянській Україні. – К. : Інститут історії України НАН України, 2013. — 360 с.]. Подробиці   PDF
Т. В. Бикова
 
№ 36 (2013) НОВА КНИГА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМАТИКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Анотація   PDF
А. А. Погорєлов
 
№ 39 (2015) ОБЛАШТУВАННЯ ПРОСТОРУ НАВКОЛО МОЩЕЙ СВЯТИХ У ПЕЧЕРАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ З БОГОМОЛЬЦЯМИ (кінець XVIII — перші десятиліття XX ст.) Анотація   PDF
Кізлова Антоніна Анатоліїнва
 
№ 35 (2013) ОБРАЗ КИЄВА В ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ АНДРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА МУРАВЙОВА Анотація   PDF
О. О. Побережник
 
№ 46 (2018) ОБРАЗИ ЄВРОПИ У НАРАТИВАХ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
С. О. Костилєва
 
№ 37 (2014) ОКСЕНТІЙ КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ — ПОСТАТЬ НА ТЛІ МЕДИЧНОЇ НАУКИ Анотація   PDF
О. В. Малюта
 
№ 36 (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ДО ВСЕРОСІЙСЬКИХ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ НА КИЇВЩИНІ Анотація   PDF
І. В. Зенич
 
№ 36 (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ДИТЯЧИХ ЕКСКУРСІЙ В УСРР наприкінці 1920-х — на початку 1930-х рр. (на матеріалах Київської приміської смуги) Анотація   PDF
К. В. Сосніна
 
№ 46 (2018) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ І СПОЛУЧЕНИМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ (1991–2017 РР.). Анотація   PDF
Б. П. Ковальський
 
№ 36 (2013) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Анотація   PDF
Світлана Юріївна Боєва
 
№ 47 ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ В КИЇВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ У 1920–1930-Х РР. Анотація
Ю. В. Хитровська
 
№ 37 (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УСРР В УМОВАХ НЕДОРОДІВ І ГОЛОДУ 1928–1929 рр. Анотація   PDF
Л. В. Гриневич
 
№ 38 (2014) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЯХ УКРАЇНИ 1941–1944 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ Анотація   PDF
Ю. І. Левченко
 
№ 34 (2012) ОСОБЛИВОСТІ СОЮЗНО-УКРАЇНСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У РОЗРОБЦІ ПЛАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ВІД НЕДОРОДУ 1928 р. Анотація   PDF
Людмила Володимирівна Гриневич
 
№ 37 (2014) ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ КОРПУСУ ОХОРОНИ ПРИКОРДОННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА у 1924 –1939 рр. Анотація   PDF
Л. В. Бортник
 
№ 37 (2014) ОФІЦІЙНА ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА У XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст. Анотація   PDF
Юлія Валентинівна Хитровська
 
101 - 125 з 205 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>