Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 38 (2014) ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ «ПРОСВІТИ» НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
Л. М. Волоктруб
 
№ 46 (2018) ВИДАВНИЧА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕТРА МОГИЛИ Анотація   PDF
Л. М. Волкотруб
 
№ 36 (2013) ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ БОГОЛЮБОВ Анотація   PDF
В. К. Кушнір
 
№ 34 (2012) ВИТОКИ НОБЕЛІВСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ніна Іванівна Паламарчук
 
№ 47 ВНЕСОК БОРИСА МИКОЛАЙОВИЧА БУБЛИКА В РОЗВИТОК МАТЕМАТИКИ Анотація
Т. В. Шевчук
 
№ 33 (2012) ВПЛИВ МАСОНІВ НА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПОЧАТКУ XX ст. Анотація   PDF
Юлія Валентинівна Хитровська
 
№ 36 (2013) ВЫБОРЫ В ВЫСШИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК В ПЕРИОД «ПЕРЕСТРОЙКИ»: ОСОБЕННОСТИ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, ИТОГИ (на примере избирательной кампании в Верховный Совет Белорусской ССР XII созыва 1990 г.) Анотація   PDF
А. В. Курьянович
 
№ 33 (2012) ГАЗЕТА «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК» ЯК ДЗЕРКАЛО ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ Анотація   PDF
Дмитро Львович Стефанович, Володимир Васильович Янковий
 
№ 33 (2012) ГЕТЬМАН І. С. МАЗЕПА ЯК МЕЦЕНАТ І ПОКРОВИТЕЛЬ ЦЕРКВИ Анотація   PDF
Олександр Олександрович Завадський
 
№ 36 (2013) ГОЛОД У ЄВРЕЙСЬКИХ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ (1932–1933 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Ю. М. Корогодський
 
№ 45 (2017) ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЩОДО СТАНОВИЩА РПЦ ТА ВПЛИВІВ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНТСВА НА НАРОДНІ МАСИ В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (КРІЗЬ ПРИЗМУ ПУБЛІКАЦІЙ У ПРАВОСЛАВНІЙ ПРЕСІ) Анотація   PDF
Ю. В. Хитровська
 
№ 35 (2013) ДІАЛОГ КУЛЬТУР І ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО ЄВРАЗIЙСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ IСТОРІОГРАФIЇ Анотація   PDF
С. І. Лисенко
 
№ 39 (2015) ДІЯЛЬНІСТЬ В. ЧОРНОВОЛА ЩОДО УТВОРЕННЯ ГАЛИЦЬКОЇ АСАМБЛЕЇ Анотація   PDF
В. Ф. Деревінський
 
№ 34 (2012) ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ у 1895 –1914 рр. Анотація   PDF
Я. П. Цецик
 
№ 33 (2012) ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КИЄВА НА ТЛІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ І КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. Анотація   PDF
Ольга Степанівна Білявська
 
№ 44 (2017) ДЖЕРЕЛА ТА НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ» Анотація   PDF
С. О. Костилєва
 
№ 33 (2012) ДО ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ М. В. ЛИСЕНКА (музейний аспект) Анотація   PDF
Ігор Петрович Якубовський
 
№ 35 (2013) ДО ПИТАННЯ ПРО СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ ІСТОРІОГРАФІЮ ГОЛОКОСТУ Анотація   PDF
А. Ф. Медведовська
 
№ 38 (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО УНІФІКАЦІЮ ОПИСІВ ПАМ’ЯТНИКІВ І ПАМ’ЯТНИХ МІСЦЬ ЖЕРТВАМ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. С. Єременко
 
№ 45 (2017) ДОРЕВОЛЮЦІЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ НА ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСАХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Л. І. Ломако
 
№ 38 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ [Кармазіна М. Президентство: Український варіант / Кармазіна М. — К., 2007. — 367 с.] Подробиці   PDF
Світлана Олександрівна Костилєва
 
№ 33 (2012) ДОСЯГНЕННЯ ТЕХНІКИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. ЯК ОЗНАКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Тетяна Вікторівна Шевчук
 
№ 34 (2012) ДРАМАТУРГІЧНА НАПРУГА В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ ДОБИ МОДЕРНУ Анотація   PDF
О. П. Гужва, Подорожний
 
№ 35 (2013) ЕКСПОРТ ЦУКРУ З УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДО ПЕРСІЇ НАПЕРЕДОДНІ Й У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Анотація   PDF
О. Е. Пилипенко
 
№ 46 (2018) ЖІНКИ В АРМІЇ І НА ВІЙНІ: ВОЄННІ ШЛЯХИ І ДОЛЯ ЛЬОТЧИЦІ НАТАЛІЇ ФЕДОРІВНИ МЕКЛІН (КРАВЦОВОЇ) Анотація   PDF
І. О. Пістоленко
 
51 - 75 з 205 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>