Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 37 (2014) ВАРЯЗЬКІ КНЯГИНІ ІНГІГЕРД І ГІТА ТА ІНШІ «НЕВИДИМІ» СКАНДИНАВКИ НА РУСІ Анотація   PDF
В. В. Половинська
 
№ 38 (2014) ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ Анотація
Шаміль Шахович Рамазанов, Людмила Русланівна Ігнатова
 
№ 37 (2014) ВЕЛИКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КАПІТАЛ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА НОВІ СОЦІАЛЬНІ ФЕНОМЕНИ Анотація   PDF
В. В. Єрмоленко
 
№ 37 (2014) ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КАК ФОРМА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В БЕЛАРУСИ (1938–1996) Анотація   PDF
А. В. Курьянович
 
№ 44 (2017) ВИДАВЕЦЬ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ ЯКІВ ОРЕНШТАЙН Анотація   PDF
Л. М. Волоктруб
 
№ 38 (2014) ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ «ПРОСВІТИ» НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
Л. М. Волоктруб
 
№ 46 (2018) ВИДАВНИЧА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕТРА МОГИЛИ Анотація   PDF
Л. М. Волкотруб
 
№ 36 (2013) ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ БОГОЛЮБОВ Анотація   PDF
В. К. Кушнір
 
№ 34 (2012) ВИТОКИ НОБЕЛІВСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ніна Іванівна Паламарчук
 
№ 48 Владна протидія розвитку організацій і об’єднань національних меншин УСРР в контексті більшовицьких перетворень 1920-х років. Анотація   PDF
І. Ніколаєв, С. Шкіль
 
№ 47 ВНЕСОК БОРИСА МИКОЛАЙОВИЧА БУБЛИКА В РОЗВИТОК МАТЕМАТИКИ Анотація   PDF
Т. В. Шевчук
 
№ 49 (2019) ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ БОЛГАРІЇ Анотація   PDF
М. Д. Георгієва
 
№ 33 (2012) ВПЛИВ МАСОНІВ НА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПОЧАТКУ XX ст. Анотація   PDF
Юлія Валентинівна Хитровська
 
№ 48 ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ Анотація   PDF
Р. П. Давидюк, А. А. Жив’юк
 
№ 36 (2013) ВЫБОРЫ В ВЫСШИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК В ПЕРИОД «ПЕРЕСТРОЙКИ»: ОСОБЕННОСТИ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, ИТОГИ (на примере избирательной кампании в Верховный Совет Белорусской ССР XII созыва 1990 г.) Анотація   PDF
А. В. Курьянович
 
№ 33 (2012) ГАЗЕТА «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК» ЯК ДЗЕРКАЛО ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ Анотація   PDF
Дмитро Львович Стефанович, Володимир Васильович Янковий
 
№ 33 (2012) ГЕТЬМАН І. С. МАЗЕПА ЯК МЕЦЕНАТ І ПОКРОВИТЕЛЬ ЦЕРКВИ Анотація   PDF
Олександр Олександрович Завадський
 
№ 36 (2013) ГОЛОД У ЄВРЕЙСЬКИХ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ (1932–1933 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Ю. М. Корогодський
 
№ 45 (2017) ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЩОДО СТАНОВИЩА РПЦ ТА ВПЛИВІВ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНТСВА НА НАРОДНІ МАСИ В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (КРІЗЬ ПРИЗМУ ПУБЛІКАЦІЙ У ПРАВОСЛАВНІЙ ПРЕСІ) Анотація   PDF
Ю. В. Хитровська
 
№ 35 (2013) ДІАЛОГ КУЛЬТУР І ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО ЄВРАЗIЙСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ IСТОРІОГРАФIЇ Анотація   PDF
С. І. Лисенко
 
№ 49 (2019) ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬОГО ТОВАРИСТВА ЛІГИ НАЦІЙ У 1922 – 1924 рр. Анотація   PDF
І. Соляр, О. Красівський, О. Муравський
 
№ 39 (2015) ДІЯЛЬНІСТЬ В. ЧОРНОВОЛА ЩОДО УТВОРЕННЯ ГАЛИЦЬКОЇ АСАМБЛЕЇ Анотація   PDF
В. Ф. Деревінський
 
№ 34 (2012) ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ у 1895 –1914 рр. Анотація   PDF
Я. П. Цецик
 
№ 33 (2012) ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КИЄВА НА ТЛІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ І КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. Анотація   PDF
Ольга Степанівна Білявська
 
№ 44 (2017) ДЖЕРЕЛА ТА НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ» Анотація   PDF
С. О. Костилєва
 
51 - 75 з 243 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>