№ 47

Зміст

Статті

СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ Х–ХІІІ СТ. ЗА ДАНИМИ КРАНІОМЕТРІЇ PDF
Ю. В. Долженко
ЗНАЧУЩІСТЬ ТАЄМНИХ ТОВАРИСТВ У ПЕРІОД ХРЕСТОВИХ ПОХОДІВ PDF
М. Джафаров
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ В КИЇВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ У 1920–1930-Х РР. PDF
Ю. В. Хитровська
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ СВІТОВОЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ІДЕОЛОГІЧНО СПОРІДНЕНИХ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
К. В. Акименко
ПРОБЛЕМИ ЕТНОГЕНЕЗУ УКРАЇНЦІВ І БІЛОРУСІВ У ПРАЦЯХ М. О. РОЖКОВА (ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
В. А. Кахновіч
ІСТОРІОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. PDF
O. Є. Пилипенко
ВНЕСОК БОРИСА МИКОЛАЙОВИЧА БУБЛИКА В РОЗВИТОК МАТЕМАТИКИ PDF
Т. В. Шевчук
Ставлення радянської влади до кримських татар під час голоду 1921–1923 рр. PDF PDF
Т. Б. Бикова
УРОКИ ІСТОРІЇ: ПРО ПРИЧИНИ ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Ш. Ш. Рамазанов
«ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ» ЯК ЗАСІБ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ЦАРИНІ ПРЕСОЗНАВСТВА PDF
С. О. Костилєва