№ 38 (2014)

Зміст

Статті

УЧАСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Юлія Валентинівна Хитровська
РОЛЬ ПРОФЕСОРА І. П. ОСИПОВА В РОЗВИТКУ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
В. Г. Камчатний
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ «ПРОСВІТИ» НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Л. М. Волоктруб
Російська імперія; Кримський півострів; національний склад; економічний розвиток PDF
Т. В. Бикова
МЕХАНІЗМИ МАСОВОГО НАРОДОВБИВСТВА: КОНСТРУЮВАННЯ «ОБРАЗУ ВОРОГА» В РАДЯНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ КАРИКАТУРІ (друга половина 1929 — початок 1930 рр.) PDF
Л. В. Гриневич
ДО ПИТАННЯ ПРО УНІФІКАЦІЮ ОПИСІВ ПАМ’ЯТНИКІВ І ПАМ’ЯТНИХ МІСЦЬ ЖЕРТВАМ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ PDF
В. С. Єременко
«НОВЕ ПІДНЕСЕННЯ» КОЛГОСПНОГО РУХУ 1931 р. ТА ЙОГО ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ У НАСТРОЯХ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА PDF
Н. В. Бем
КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ТА ГОЛОД 1932–1933 РОКІВ У СПОГАДАХ ЄВРЕЙСЬКИХ КОЛОНІСТІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ PDF
Ю. М. Корогодський
ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ, ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРЕЙСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ PDF
І. С. Левчук
СИСТЕМА ПРАВОВИХ ІНСТИТУЦІЙ ОРГАНІВ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ОБЛАСТІ «КИЇВ» (КИЇВСЬКА ТА ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТІ) (1941–1942 рр.): СТВОРЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ PDF
М. В. Главацький
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЯХ УКРАЇНИ 1941–1944 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ PDF
Ю. І. Левченко
РЕФОРМУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (1991–1996 рр.) PDF
Н. Б. Кравченко
СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ PDF
Я. А. Федоренко
НАУКОВЕ ВИДАННЯ «КПІ: ПЕРШЕ СТОРІЧЧЯ. ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД» ЯК ДЖЕРЕЛО ПРО СТАНОВЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ PDF
Марина Володимирівна Степанова
ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ
Шаміль Шахович Рамазанов, Людмила Русланівна Ігнатова

Рецензії

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ [Кармазіна М. Президентство: Український варіант / Кармазіна М. — К., 2007. — 367 с.] PDF
Світлана Олександрівна Костилєва