№ 36 (2013)

Зміст

Статті

ФІКСОВАНЕ І НЕФІКСОВАНЕ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ РУБРИК У КИРИЛИЧНИХ ДРУКОВАНИХ ТА РУКОПИСНИХ ЛІТУРГІЙНИХ ТЕКСТАХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVI–XVII ст. PDF
В. А. Ткачук
ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В НАРОДНІЙ ПРОСВІТІ ТА ПИТАННЯ ПРОГРЕСУ В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ 1860-х — 1880-х рр. PDF
В. В. Єгоров
БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШЕПЕТІВСЬКОГО АРХАНГЕЛО-МИХАЙЛІВСЬКОГО БРАТСТВА У 90-х рр. ХІХ ст. PDF
О. В. Сажок
ЦЕРКОВНА МУЗИКА ТА ЦЕРКОВНО-ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ ст. В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ (на матеріалах епістолярної спадщини П. І. Чайковського) PDF
А. В. Смишляк
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ПРИРОДНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ у XIX — на початку XX ст. PDF
О. В. Малюта
СЛАВЕТНІ ІМЕНА: ПЕРШІ ДЕКАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ PDF
Л. П. Лановюк
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ДО ВСЕРОСІЙСЬКИХ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ НА КИЇВЩИНІ PDF
І. В. Зенич
МЕШКАНЦІ МІСТ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІНИ ВЛАДИ у 1917–1920 рр. PDF
В. Ж. Попов
ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ БОГОЛЮБОВ PDF
В. К. Кушнір
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИТЯЧИХ ЕКСКУРСІЙ В УСРР наприкінці 1920-х — на початку 1930-х рр. (на матеріалах Київської приміської смуги) PDF
К. В. Сосніна
УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр. ЯК НАСЛІДОК РАДЯНСЬКОЇ ГОЛОДОТВОРНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Людмила Гриневич
ГОЛОД У ЄВРЕЙСЬКИХ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ (1932–1933 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ PDF
Ю. М. Корогодський
ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ У ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ PDF
Шаміль Шахович Рамазанов, Людмила Русланівна Ігнатова
ФУНКЦІОНУВАННЯ СОФІЙСЬКОГО ЗАПОВІДНИКАВ РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 рр.) PDF
О. Костючок
ВЫБОРЫ В ВЫСШИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК В ПЕРИОД «ПЕРЕСТРОЙКИ»: ОСОБЕННОСТИ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, ИТОГИ (на примере избирательной кампании в Верховный Совет Белорусской ССР XII созыва 1990 г.) PDF
А. В. Курьянович
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Алла Олександрівна Лихолат
ПРИРОДА ЛИТОВСЬКО-РУСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ ТА ПОСІБНИКАХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
С. І. Лисенко
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
Світлана Юріївна Боєва
СТАНОВЛЕННЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Анна Іванівна Махінько
ВІДМОВА УКРАЇНИ ВІД ЯДЕРНОГО СТАТУСУ ТА СТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИТИВНОГО МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ PDF
Ольга Володимирівна Махно
УКРАЇНСЬКЕ КНИГОВИДАННЯ НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ PDF
В. І. Шпак

Рецензії

КНИГА ПРО НЕВІДОМИЙ ГОЛОД 1928–1929 рр. PDF
І. Я. Щупак
ПРО УКРАЇНСЬКИХ БЛАГОДІЙНИКІВ ЧАСІВ ВЕЛИКОГО ГОЛОДУ 1932–1933 рр. PDF
Світлана Олександрівна Костилєва
НОВА КНИГА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМАТИКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
А. А. Погорєлов