№ 33 (2012)

Зміст

Статті

Dynasty connection of Russe to the 13-th ct.: history-genealogical survey PDF
Анна Іванівна Махінько
РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА PDF
Володимир Васильович Кукса, Тетяна Володимирівна Коломієць
ГЕТЬМАН І. С. МАЗЕПА ЯК МЕЦЕНАТ І ПОКРОВИТЕЛЬ ЦЕРКВИ PDF
Олександр Олександрович Завадський
РЕЧОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ КИЇВСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТИНЬ У КІНЦІ XVIII — ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТТЯХ ХХ ст. PDF
Антоніна Анатоліївна Кізлова
ХРАНИТЕЛІ ПАМ’ЯТІ (З історії розвитку музейної справи в НУБіП України) PDF
Людмила Петрівна Лановюк
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КИЄВА НА ТЛІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ І КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. PDF
Ольга Степанівна Білявська
ДО ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ М. В. ЛИСЕНКА (музейний аспект) PDF
Ігор Петрович Якубовський
ЧИ ПОВИННЕ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКЕ ДУХОВЕНСТВО БУТИ УЧАСНИКОМ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РУХУ: БАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СВІТСЬКИХ І ДУХОВНИХ КІЛ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ ст. PDF
Наталія Михайлівна Колб
БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСТРОЗЬКОГО КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО БРАТСТВА У 1865–1929 рр. PDF
Оксана Василівна Сажок
ВПЛИВ МАСОНІВ НА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПОЧАТКУ XX ст. PDF
Юлія Валентинівна Хитровська
УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В НАЦІОТВОРЕННІ (1905–1914 РР.): МІЖ РОСІЙСЬКИМ ТА УКРАЇНСЬКИМ ПРОЕКТАМИ PDF
Михайло Володимирович Гаухман
ГАЗЕТА «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК» ЯК ДЗЕРКАЛО ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ PDF
Дмитро Львович Стефанович, Володимир Васильович Янковий
«ВЖИТИ РІШУЧИХ ЗАХОДІВ ДО ПОВНОГО ВИКОНАННЯ ВИВІЗНИХ НАРЯДІВ...»: ПРО ПОСТАВКИ УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБА НА ВНУТРІШНЬОСОЮЗНІ РИНКИ У 1927/28 р. PDF
Людмила Володимирівна Гриневич
ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (кінець 1920-х — 1930-ті рр.) PDF
Ольга Леонідівна Рябченко
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 рр. В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Наталія Петрівна Ісакова
ПРОФЕСОР ЮРІЙ СОКОЛОВ — ПРАВЕДНИК НАРОДІВ СВІТУ ТА ВЧЕНИЙ ЗІ СВІТОВИМ ІМ’ЯМ (До 115-річчя з дня народження Ю. Д. Соколова) PDF
Людмила Станіславівна Баштова
ІСТОРІЯ НАУКИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. PDF
Ніна Іванівна Паламарчук
ДОСЯГНЕННЯ ТЕХНІКИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. ЯК ОЗНАКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тетяна Вікторівна Шевчук
ЖИТТЯ ТА ПОБУТ ЖИТОМИРЯН ПІД ЧАС НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (липень 1941 — грудень 1943 рр.) PDF
Віктор Яковенко
РУХ ОПОРУ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКА ІДЕОЛОГІЧНА БОРОТЬБА ЗА ВПЛИВ НА МІСЦЕВЕ НАСЕЛЕННЯ (1941–1944) PDF
Геннадій Валерійович Полєтаєв
ПАРТИЗАЦІЯ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ: 1990—1992 рр. PDF
Василь Федорович Деревінський
МЕСІАНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ХАСИДИЗМУ: СУЧАСНІСТЬ ТА ІСТОРІЯ PDF
Ігор Вікторович Туров
ПРОБЛЕМА ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОДИЦІ США PDF
Григорій Кравцов
УРОКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ В КОНТЕКСТІ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ НА МЕЖІ ХХ–ХХІ ст.: РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Сергій Миколайович Ховрич

Рецензії

(Рецензія на монографію к. і. н., доцента кафедри історії факультету соціології і права НТУУ «КПІ» Хитровської Ю. В. «Участь християнських конфесій у суспільно-політичному житті 249 Правобережної України наприкінці XVIII — на початку ХХ століття». — К. : PDF
Григорій Дмитрович Казьмирчук