Ховрич, С. М. «ВІДРЯДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (на прикладі вишів Наддніпрянщини)». Сторінки історії, вип. 35, Грудень 2016, doi:10.20535/2307-5244.35.2013.87341.