Хитровська, Ю. В. ., і Я. Ю. . Цимбаленко. «ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЖИТТЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ У 1920-Х — НА ПОЧАТКУ 1930-Х РР». 2022. Сторінки історії, вип. 54, Жовтень 2022, doi:10.20535/2307-5244.54.2022.264580.