Пилипенко, О. Є. ., Є. В. . Перегуда, і А. О. . Лихолат. «НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ УНІВЕРСИТЕТІВ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ПЕРЕДРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД ХІХ СТ». 2021. Сторінки історії, вип. 53, Грудень 2021, doi:10.20535/2307-5244.53.2021.248446.